The Impacts of Preschool Teachers' Mathematics Anxiety and Beliefs on Children's Mathematics Achievement


ASLAN D. , GÜRGAH OĞUL İ. , TAŞ I.

International Journal of Humanities and Social Science Invention, cilt.2, ss.45-49, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 7
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: International Journal of Humanities and Social Science Invention
  • Sayfa Sayıları: ss.45-49

Özet

 

Bu araştırma okul öncesi öğretmenlerinin matematik kaygılarının ve inançlarının çocukların matematik başarıları üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Örneklem 400 okul öncesi çocuğundan meydana gelmekteydi. Veri toplama araçları olarak “İnanç Anketi”,  “Matematik Kaygısı Ölçeği”, “Sayı ve İşlem Testi” ve “Geometrik Şekiller Sınıflandırma Testi” kullanıldı. Sonuçlar öğretmenlerin matematik kaygılarının çocukların matematik başarısı üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmazken, matematik eğitimine ilişkin tutumlarının anlamlı bir farklılık yarattığını göstermektedir.

This study was conducted to investigate the impacts of preschool teachers’ mathematics anxiety and beliefs on children’s mathematics achievement. Sample consisted of 400 preschool children. As data collection tools “Beliefs Survey”, “Math Anxiety Scale”, “Number and Operation Task” and “Geometric Shapes Sorting Task” were used. Results showed that teachers’ mathematics anxiety did not lead to significant difference on children’s mathematics achievement while their beliefs towards mathematics education made a significant difference on children’s mathematics achievement.