Çukurova Bölgesinde Elma ve Şeftali Ağaçlarında Solgunluk ve Kök Boğazı Çürüklüğü Etmeni Pythium nodosum'un Tanılanması ve Patojenisitesi


Creative Commons License

ENDES A. , KAYIM M.

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.69-78, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 31 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.69-78

Özet

Adana ve Mersin meyve bahçelerinde elma ve şeftali ağaçlarında hastalık etmeni Pythium türlerinin morfolojik, kültürel ve moleküler karakterizasyonlarını belirlemek amacı ile 2010-2012 yılları arasında farklı bölgelerden Pythium spp. ile infekteli olduğundan şüphe edilen bitki örnekleri toplanmıştır. Bu çalışmada kullanılan izolatların tamamı ITS gen dizisine göre Pythium nodosum voucher olarak saptanmıştır.  İzolatların koloni deseni ve radiyal gelişimi beş farklı agar ortamlarında çalışılmış ve mikroskobik yapıları belirlenmiştir. İzolatlar genel olarak agar ortamlarında krizantemi koloni deseni oluşturmuş ve en iyi radyal misel gelişimi kenevir tohumu ve patates dekstroz agar ortamlarında gözlenmiştir. Bu çalışma sonucunda Pythium nodosum’un meyve bahçelerinde ekonomik düzeyde elma ve şeftali ağaçlarında solgunluk, kök ve kök boğazı çürüklüğü oluşturabileceği saptanmıştır.

Plant materials infected with Pythium spp. were collected from apple and peach trees causing disease in different countrysides and locations of Adana and Mersin provinces for morphological and cultural features, and molecular characterization of Pythium species during 2010-2012. All five isolates used throughout this study were identified as Pythium nodosum based on ITS gen sequences. Colony patterns and radial growth study of isolates were performed on different media and subsequently their microscobic structures were identifıed. Isolates were generally formed chrysanthemum colony pattern on agar media and developed the best radial mycelial growth on hemp seed and potatoes dextrose agar media. It was determined that Pythium nodosum could cause wilting canopy, rotting of root and crown of apple and peach trees, which was the reason for economic damage in fruit orchards.