İşlenmiş Et Ürünlerinde Nitrat ve Nitrit Kullanımının İnsan Beslenmesindeki Yeri Olası Olumlu ve Olumsuz Etkileri


KÜÇÜK A., BENLİ H.

9. Gıda Mühendisliği Kongresi, Turkey, 12 - 14 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey