EFFECTS OF COLORANT BEVERAGES ON SURFACE ROUGHNESS AND DISCOLORATION OF NANOHYBRIT AND GINGIVA-COLORED COMPOSITE


Creative Commons License

Dündar A., Öcal İ. B., Batmaz S. G., Barutçugil Ç., Harorlı O. T., Bayraktar N.

Clinical Dentistry and Research, vol.43, pp.32-40, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 43
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Clinical Dentistry and Research
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.32-40
  • Çukurova University Affiliated: No

Abstract


 Background and Aim: The aim of this study was to investigate changes in color and surface roughness on gingiva-colored and nanohybrid composite resins after immersion in various beverages. 

Materials and Methods: A gingiva-colored composite, Amaris Gingiva (VAM), and a nanohybrid composite, 3M Filtek Z550 (Z550), were used in this study. A total of 80 specimens, 6 mm in diameter and 2 mm in thickness, were prepared as 40 pieces from each composite resin material. After the polishing processes, the specimens were divided into four subgroups (n=10): distilled water, Coca-Cola, Red Bull, and Nescafe Xpress Black Roast. After initial color and roughness measurements, all specimens were placed into the beverages for 30 days, and the measurements were repeated. Statistical analysis of the data was performed (p<0.05). 

Results: The color changes of all composite specimens immersed in all beverages (with the exception of distilled water) were found to be above the clinically acceptable threshold level (ΔEab>3.3). The most color change occurred in specimens immersed in Nescafe, both in the Z550 and VAM composites (p<0.05). Coca-Cola and Nescafe made more color changes in the Z550 composite compared to VAM. All beverages increased the surface roughness of both composites (p<0.05). The highest ΔRa value was detected in the specimens immersed in Coca-Cola for both composites. 

Conclusions: Gingiva-colored composite and nanohybrid composite resins were susceptible to color change, and this color change was above the clinically acceptable threshold level for all beverages, except for distilled water. Immersion of both composite specimens in Coca-Cola increased the surface roughness. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı bir dişeti renginde ve bir nano-hibrit kompozit rezinin çeşitli içeceklerde bekletildikten sonra renk ve yüzey pürüzlülüğündeki değişikliklerin incelenmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada bir gingiva renkli kompozit olan Amaris Gingiva (VAM) ve bir nano-hibrit kompozit olan 3M Filtek Z550 (Z550) kullanıldı. Çapı 6mm ve kalınlığı 2 mm olan toplamda 80 örnek her kompozit rezinden 40 tane olacak şekilde hazırlandı. Cilalama işleminden sonra, örnekler 4 alt gruba ayrıldı (n=10): distile su, Coca Cola, RedBull, NescafeXBR. Renk ve pürüzlülüğün başlangıç ölçümünden sonra bütün örnekler 30 gün içeceklerde bekletildi ve ölçümler tekrarlandı. Verilerin istatistiksel analizi yapıldı (p<0.05). 

Bulgular: Bütün içeceklerde (distile su hariç) bekletilen kompozit örneklerin hepsindeki renk değişimi klinik olarak kabul edilebilen eşik seviyenin (ΔEab>3.3) üzerinde bulunmuştur. Hem Z550 hem de VAM kompozit örneklerinde en yüksek renk değişimi NescafeXBR’de bekletilen örneklerde meydana gelmiştir (p<0.05). Coca Cola ve NescafeXBR, VAM’a göre Z550 kompozitinde daha fazla renk değişimine neden olmuştur. İçeceklerin hepsi her iki kompozitin yüzey pürüzlülüğünü artırmıştır (p<0.05). Her iki kompozit için de en yüksek ΔRa değeri Coca-Cola’ya batırılmış örneklerde tespit edildi. 

Sonuçlar: Dişeti renginde kompozit ve nano-hibrit kompozit rezin renk değişimine yatkındır ve bu renk değişimi distile su hariç bütün içecekler için klinik olarak kabul edilebilir eşik değerinin üzerindedir. Her iki kompozitin Coca Cola’da bekletilen örneklerinde yüzey pürüzlülüğü artmıştır.