THE EFFECTS OF NANOEMULSIONS ON FATTY ACID PROFILES OF VACUUMED PACKED SEA BASS AT 2± 2 oC


DURMUŞ M. , ÖZOĞUL Y. , UÇAR Y., KÖŞKER A. R.

46th WEFTA CONFERENCE, 12 - 14 Ekim 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri