Reklama Şüpheci yaklaşımın İncelenmesi


ELPEZE ERGEÇ N.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.172-193, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 18 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.172-193

Özet

İknanın en önemli engellerinden birisi şüphecilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Şüphe reklamcılık alanında bir tutum olarak ya da bir eğilim olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, şüphe bir eğilim olarak kabul edilmiş ve şüpheyi etkileyen unsurlar sıralanmaya çalışılmıştır. Kişilik özellikleri şüpheci eğilimi belirleyen bir etken olarak ele alınmış ve alan araştırması yapılmıştır. Çalışmada Gaziantep Üniversitesinden 236 akademik ve idari personel ile 256 öğrenci olmak üzere 492 kişi üzerinde Reklama Yönelik Şüphe ölçeği uygulanmıştır. Çalışma sonunda eğitim seviyesinin şüpheci bakışta önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Reklam izleyicilerinin reklama güvenmek konusunda şüpheci bir eğilim içinde olduğu saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: Şüphe eğilimi, reklamda güven, ikna