Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Follow-up results of patients diagnosed with multicystic dysplastic kidney disease

Eurasian Clinical and Analytical Medicine, 2021 (Other Refereed National Journals)

A Paediatric Case of Pulmonary Hydatid Cyst Presented with Mediastinal Lymphadenopathy.

Turkiye parazitolojii dergisi, vol.44, no.4, pp.270, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Covid-19 Pandemisi Çocukluk Çaği Tüberkülozunu Nasil Etkiledi?: Olgularla Tek Merkez Deneyimi

Şehir Tıp Dergisi, vol.1, no.2, pp.38-45, 2020 (Other Refereed National Journals)

Analysis of 144 pediatric nosocomial candidaemia episodes over a four-year period

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.11, no.1, pp.15-19, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Pediatric Neutropenic Patients Care in Turkey

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, vol.13, no.4, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Bilateral abducens nerve palsy during treatment of a pediatric brucellosis

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye\u2019 de Pediatrik Nötropenik Hasta İzlemi

Journal of Pediatric Infection, vol.13, 2019 (Other Refereed National Journals)

The Retrospective Evaluation of Our Cervical Lymphadenopathy Cases

Turkish Journal of Pediatric Disease, 2017 (Other Refereed National Journals)

Two Newborn Cases with Congenital Toxoplasmosis

Turkish Journal of Pediatric Disease, vol.11, pp.129-133, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Konjenital Toksoplazmozisli İki Yenidoğan Olgusu

TÜRKİYE ÇOCUK HASTALIKLARI DERGİSİ, 2016 (Other Refereed National Journals)

Stafilooksik Omfalit İle Prezente Olan Konjenital Nötropeni Olgusu

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 2013 (Other Refereed National Journals)

Multisentrik Castleman Hastalığı ve Proteinüri 12 Yaşında Bir Çocuk Vakanın Takdimi

ÇOCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HIV/AIDS Tanılı Çocuk Olguların Değerlendirilmesi

Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, Turkey, 23 September 2021

Anneden Bebeğe HIV Geçisi ; 5 Yıllık Deneyim

14.Ulusal Çocuk Enfeksıyon ve Bağışıklmama Kongresi, Turkey, 08 June 2021

PREVALENCE OF NASOPHARYNGEAL PNEUMOCOCCAL CARRIAGE IN CHILDREN IN TURKEY

39th Annual Meeting of the European Society of Paediatric Infectious Diseases (ESPID, Switzerland, 24 May 2021

Biyolojik Ajan Kullanacak Çocuk Hastalarda Hepatit Serolojisi ve Aşılanması

20 th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress. 23rd may 2021, Turkey, 23 May 2021

Altta Yatan Hastalığı Olan Çocuk Hastalarda Herpez Zoster : Retrospektif Bir Çalışma

Internatıonal Congress Of Medıcıne And Health Scıences, Turkey, 26 April 2021

Kedi tırmığı hastağına baglı lenfadenopatili olguların değerlendirilmesi

20th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Turkey, 20 May 2021

Tüberküloz Tanısı Almış Pediatrik Hastalarda Uzamış Tüp Torakostomide HEİMLİCH ValfKullanımı

13.ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE BAGIŞIKLAMA KONGRESİ, Turkey, 03 October 2020

19. Multikistik Displastik Böbrek Hastalığı Tanılı Hastaların İzlem Sonuçları

19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 20 September 2020

Books & Book Chapters

İnfant ve Çocuklarda HIV Enfeksiyonu ve Yönetimi

in: HIV-AIDS, Yeşim Taşova, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.73-81, 2021

Adölesanlarda HIV Enfeksiyonu ve Yönetimi

in: Türkiye Klinikleri-HIV ve AIDS, Yeşim Taşova, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.68-72, 2021

ÇOCUKLARDA TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ

in: PEDİATRİ, ZÜLFİKAR AKELMA, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, Ankara, pp.637-642, 2021