Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mekanın Biçimlendirilmesi ve Kentsel Morfoloji

Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2018

Hermann Jansen’in planlama ilkelerine yönelik morfolojik bir çözümleme

Uluslararası ‘Jansen ve Ankara’ Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 14 December 2018

Waterfront development in Eastern Mediterranean port cities from the nineteenth to twentieth centuries

International Conference: “Port cities and maritime routes in Eastern Mediterranean and Black Sea (18th – 21st century), Atina, Greece, 22 - 24 November 2018

A comparative study of Inner Fringe Belts

International Seminar on Urban Form, 5 - 07 July 2018

Morphological periods of Turkish cities as an outcome of plot transformation

City and territory in the Globalization Age, 24th ISUF International Conference, Valencia, Spain, 27 - 29 September 2017

Gradual transformation of the urban landscape and the planning practice

City and territory in the Globalization Age, 24th ISUF International Conference, Valencia, Spain, 27 - 29 September 2017

Türkiye’de Kentsel Mekanın Dönüşümü Üzerine Morfolojik Bir Tartışma

Erken Cumhuriyet Dönemi Şehircilik Tarihi: Deneyimler, Kaynaklar, Yöntemler Semineri, İstanbul, Turkey, 01 February 2017

Morphogenetic types as the basis of new residential forms

The 23rd International Seminar on Urban Form, Nanjing, China, 7 July - 10 October 2016, pp.138

The role of TNUM to stregthen morphological research

Launching Seminer Cyprus Network of Urban Morphology, 26 May 2016

Morphological change within residential areas a Turkish case

22nd International Seminer on Urban Form, Roma, Italy, 22 - 26 September 2015, vol.1, pp.1049-1054

Mersin de Morfolojik Süreçlerin Değerlendirilmesi

Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyumu, Mersin, Turkey, 22 - 23 October 2015

Kamu mülkiyetindeki alanların kentin üstbiçim gelişmesine etkisi kentsel çeper kuşak oluşumu ve dönüşümü

24. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 April - 30 May 2015, pp.52-65

Morphological change within residential areas a Turkish case

22nd ISUF International Conference, Roma, Italy, 22 - 26 September 2015

Tarihsel coğrafi gelişme ve Türkiye kentlerinin büyüme süreçleri kentsel çeper kuşaklar ve kentin dönüşümü

1. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 16 - 17 April 2015

Designing the Mediterranean Port City Search for a strategic approach

Pin-up Session on Eastern Mediterranean city ports, Cenova, Italy, 30 - 31 March 2015

Reshaping the Urban Waterfront in the Eastern Mediterranean Port Cities

International Seminar on Resilient Urban Waterfronts, Byblos, Lebanon, 27 February 2015

The role of TNUM in furthering urban morphology research in Turkey

21st International Seminar on Urban Form:Our common future in urban morphology, Porto, Portugal, 3 - 06 July 2014

Changing patterns of urban development an investigation into the planning practice of Turkish cities

21st International Seminar on Urban Form:Our common future in urban morpholog, Porto, Portugal, 3 - 06 July 2014

Mersin Tarihi Kent Merkezinin Bicimlenmesinde Donum Noktasi, Iller Bankasi Plani

Mersin Sempozyumu, Turkey, 20 - 22 November 2008, pp.1000-1015

Mersin’de Kentsel Mekanın Biçimlenmesinde Jansen Planının Etkileri

Tarih İçinde Mersin Kolokyumu II, Mersin, Turkey, 22 - 24 September 2005

Books & Book Chapters

Kentsel Morfolojinin Kentin Tasarımına Etkisi: Araştırma ve Uygulama Arasındaki İlişki

in: Mekanda Nitelik Arayışı: Kentsel Tasarım, Firidin Özgür Ebru, Ünlü Tolga, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.57-69, 2022

Kentsel Tasarım: Mekanda Nitelik Arayışı

in: Mekanda Nitelik Arayışı: Kentsel Tasarım, Firidin Özgür Ebru, Ünlü Tolga, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.225-229, 2022

The Urban Growth and Development Periods of Turkish Cities: A Fringe-Belt Perspective

in: Urban and Regional Planning in Turkey, Ö. Burcu Özdemir Sarı, Suna S. Özdemir, Editor, Springer, Cham, pp.107-128, 2019

Changes to urban form in the Eastern Mediterranean port cities: Formation and transformation of Çamlıbel neighborhood in Mersin

in: Eastern Mediterranean Port Cities: A Study of Mersin, Yenişehirlioğlu, F., Özveren, E. and Selvi Ünlü T., Editor, Springer, Cham, pp.221-239, 2018

Planning practice and the shaping of the urban pattern

in: Teaching Urban Morphology, Vitor Oliveira, Editor, Springer, Cham, pp.31-49, 2018

Urban growth of Turkish cities

in: Observations on urban growth, Guiseppe Strappa, Editor, Franco Angeli, Milan, pp.173-188, 2018

Mekanın Biçimlendirilmesi, Kentsel Planlama ve Plancı

in: Kent Planlama: Kavramlar, Konular, Güncel Tartışmalar, Özdemir, S. S. Özdemir Sarı, B. Ö. Uzun. N., Editor, İmge, Ankara, pp.95-126, 2017

METU TECHNOPARK Planning & Design Project

in: Catalogue 01 METU Master of Urban Design, Çalışkan, Olgu, Editor, METU Faculty od Architecture, Ankara, pp.44-52, 2016

Towards Regeneration of a Mediterranean Port City: The Need for a Strategic Approach

in: New Faces of Harbour Cities, Gökçen Dündar Ş, Karataş N., Erdin H. E., Lorens P, Editor, Cambridge Scholar Publishing, Cambridge, pp.133-157, 2014

Planlamada Niteliğe Yönelik Bir Arayış: Mezitli Kentsel Projeleri

in: Mersin den Mimarlık Planlama Tasarım Yazıları, Sarıkaya Levent, Y.; Uçar, M., Editor, Mersin Üniversitesi, Mersin, pp.161-180, 2012

Metrics

Publication

49

Citation (WoS)

22

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

29

H-Index (Scopus)

3

Project

1

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals