Genel Bilgiler

Biyografi

Prof. Dr. Tolga Ünlü, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamladı. Araştırmaları fiziksel planlama, kentsel morfoloji ve kentsel tasarım alanında yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda birçok makale ve kitap bölümü yayınlanmıştır.  2014 yılında Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı’nın oluşumunda da etkin rol almış olan Tolga Ünlü, 2006 ve 2020 yılları arasındaki dönemde, kuruluşundan itibaren Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde birçok görev almıştır. 2020 yılından itibaren Çukurova Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü üyesidir. 

Kurum Bilgileri

Birim
Mimarlık Fakültesi
Bölüm
Şehir ve Bölge Planlama

İletişim

E-posta
tunlu@cu.edu.tr
Diğer E-posta
tolgaunlu@gmail.com
Web Sayfası
https://avesis.cu.edu.tr/tunlu
Posta Adresi
Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampusu Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (Peyzaj Mimarlığı Binası)