Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mevlânâ’da İlahî Sıfatlar

Journal of Turkish Studies, vol.8, no.3, pp.583-608, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mevlânâ’da Tanrı’nın Sübûtî Sıfatları

3. Uluslararası Mersin Sempozyumu, Mersin, Turkey, 31 October - 02 November 2019, vol.1, pp.219-233

Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî Tıbbı Üzerine Notlar

International Conference on New Horizons of Education (INTE), Prag, Czech Republic, 3 - 05 July 2019, pp.204-205

Ferit Kam’ın Vahdet-i Vücûd Anlayışı

2. Uluslararası Mersin Sempozyumu, Mersin, Turkey, 23 - 25 May 2019, vol.2, pp.192-202

Osmanlı Düşünce Tarihinde 12./18. Yüzyıl: Veliyyüddin Carullah Örneği

International Conference on New Horizons of Education (INTE), Paris, France, 18 - 20 July 2018, vol.2, pp.273-275

Fransa Milli Kütüphanesi?nde Kayıtlı İki Elyazması Kitabın Gerçek İsmi ve Yazarı Üzerine

International Conference on New Horizons of Education, Paris, France, 18 - 20 July 2018, vol.1, pp.722-732

Muhyî al-Dîn Umar al-Isfâhânî’s Critique of Philosophy

3rd International Conference on Social Sciences Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.171

Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’nin Risâle fî sebebi zuhûri’l-kevâkib leylen ve hafâiha nehâran İsimli Risalesi Üzerine

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, Macedonia, 22 - 23 August 2016, pp.150-157

Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî Felsefesinde İnsan Özgürlüğü

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, Macedonia, 22 - 23 August 2016, pp.158-168

Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’nin Risâle fî mâhiyyeti’l-melâl Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.2666-2678

Sirâceddin el-Urmevî'nin Metafizik ile Kelamın Konuları Arasındaki Farka Dair Risalesi

Selçuklu Kadılarından Sirâceddin el-Urmevî Sempozyumu, Sivas, Turkey, 06 May 2016, pp.100-110

Mevlânâ'da Kötülük Problemi ve Teodise

Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 October 2014, pp.1368-1383

Books & Book Chapters

Sudûr Nazariyesinin Eleştirisi (Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî)

in: Din Felsefesi Açısından Meşşâî Gelen-ek-i: Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi IV, Alpyağıl, Recep, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.214-230, 2019

Metafizik ile Kelamın Konuları Arasındaki Farka Dair Risale (Sirâceddin el-Urmevî)

in: Din Felsefesi Açısından Meşşâî Gelen-ek-i: Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi IV, Alpyağıl, Recep, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.68-72, 2019

Sirâceddin el-Urmevî'nin Metafizik ile Kelamın Konuları Arasındaki Farka Dair Risalesi

in: Selçuklu Kadılarından Siraceddin el-Urmevî Sempozyumu Bildirileri, Kömürcü K., Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Anadolu Selçukluları Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Sivas, pp.199-208, 2017