Dr.Öğr.Üyesi

YELDA TEKGÜL


İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Eğitim Bilgileri

1995 - 2000

1995 - 2000

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

1991 - 1994

1991 - 1994

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

1986 - 1990

1986 - 1990

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat, Türkiye

Yaptığı Tezler

2000

2000

Doktora

Ekonomik Entegrasyon ve Endüstri-içi Ticaret: Türkiye-AB Ülkeleri Arasındaki Endüstri-içi Ticaretin Eğilimi

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

1994

1994

Yüksek Lisans

Uluslararası Rekabet Gücü ve Türkiye İmalat Sanayi İçin Bir Uygulama

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, Uluslararası İktisat

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çukurova Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat

2002 - 2018

2002 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat

1993 - 2002

1993 - 2002

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

The origin of the money, endogeneity of money supply and balance of payments: Post Keynesian approach.

TEKGÜL Y.

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.824-839, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU POLİTİKALARININ OLASI ETKİLERİ

Yılmaz S., Tekgül Y.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.28, ss.212-223, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

SANAYİLEŞME VE İSTİHDAM ÜZERİNE KALDOR ve PREBİSCH KARŞITLIĞI: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Tekgül Y.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.28, ss.134-148, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Harberger-Laursen-Metzler Etkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz

Tekgül Y.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.649-662, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Neoklasik Paradigma Olarak Washington/Post-Washington Uzlaşısının Yükselişi ve Düşüşü: Post-Keynezyen Alternatif Yaklaşım

TEKGÜL Y. , CİN M. F.

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.24, ss.247-262, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Neoklasik Paradigma Olarak Washintgon/post Washington Uzlaşısının Yükselişi ve Düşüşü: Post-Keynesyen Alternatif Yaklaşım

TEKGÜL Y. , CİN M. F.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.24, ss.247-262, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Post-Keynesyen Talep Yönelimli Büyüme Modelleri

TEKGÜL Y. , CİN M. F.

Yönetim ve Ekonomi:Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., cilt.20, ss.317-338, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Maastrich Kriterleri ve AB’ne Aday Ülkeler ile Türkiye’nin Uyum Durumlarının Karşılaştırılması

TEKGÜL Y.

Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.15, ss.347360, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1996

1996

Teknolojik Değişim ve Rekabet Gücü

TEKGÜL Y.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.197-205, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

”Genel Teori” ve Uluslararası İstihdam

TEKGÜL Y.

5th International Scientific Research Congress (IBAD-2020), İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Eylül 2020, ss.48

2019

2019

Para Arzının İçselliği ve Ödemeler Bilançosu: Heteredoks Yaklaşım

TEKGÜL Y.

International Jilses Congress, Ankara, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2019

2019

2019

Merkantilizm ve Çin-ABD Ticaret Savaşları: Yeniden J.M.Keynes

TEKGÜL Y.

6.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.242

2019

2019

Para Arzının İçselliği ve Ödemeler Bilançosu: Heterodoks Yaklaşım

TEKGÜL Y.

International Jilses Congress, Ankara, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2019, ss.125-126

2019

2019

Merkantilizm Çin-ABD Ticaret Savaşları: Yeniden M.J.Keynes

TEKGÜL Y.

6th International Multidisciplinary Studies Congress, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.33-34

2018

2018

Tax Policy Effects on Business Incentives in Turkey

AKDOĞAN GEDİK M. , TEKGÜL Y.

III. International Strategic Research Congress, Çorum, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

2017

2017

Kadın Temsili mi, Temsili Kadın mı?

GÜNEŞ İ. , TEKGÜL Y.

8.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Köstence, Romanya, 6 - 11 Eylül 2017

2016

2016

Woman and Deprivation- (Kadın ve Yoksunluk)

GÜNEŞ İ. , TEKGÜL Y. , AKDOĞAN GEDİK M.

2nd International Annuel Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Hollanda, 28 - 29 Ekim 2016

2016

2016

Women and Deprivation

GÜNEŞ İ. , TEKGÜL Y. , AKDOĞAN GEDİK M.

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Hollanda, 28 - 29 Ekim 2016, ss.188 Creative Commons License

2016

2016

Harberger-Laursen-Metzler Etkisi, Türkiye İçin Bir İnceleme

TEKGÜL Y.

1.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri, Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016

2016

2016

Harberger-Laursen-Metzler Etkis: Türkiye İçin Bir İnceleme

TEKGÜL Y.

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD, Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016, cilt.24, ss.649-662

2014

2014

Neoklasik Paradigma Olarak Washington/Post Washington Uzlaşısının Yükselişi ve Düşüşü: Post-Keynesyen Alternatif Yaklaşım

TEKGÜL Y. , CİN M. F.

International Conference on Eurasian Economies, Üsküp, Makedonya, 1 - 03 Temmuz 2014, ss.925-933

2014

2014

The Rise and the Fall of the Washington/Post- washington Consensus as a Neoclassical Paradigm an Alternative Reccomendations of Post-Keynesian Approach

CİN M. F. , TEKGÜL Y.

International Conference on Eurasian Economies, Üsküp, Makedonya, 01 Temmuz 2014 - 03 Temmuz 2015, cilt.1, ss.925-933

2009

2009

Ortodoks Olmayan Büyüme Modeli: Talep Yönelimli Büyüme ve Thirlwall Yasası

TEKGÜL Y. , CİN M. F.

EconAnadolu, Eskişehir, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2009, no.209, ss.225

2000

2000

AB'nin KOBİ Politikası ve Gümrük Birliğinden Sonra KOBİ'lerimizin Rekabet Gücü

TEKGÜL Y.

Krizden Çıkışta KOBİ'lerin Yeniden Yapılanması ve 2000'li Yıllar İçin Değişim Stratejileri, Adana, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2000, ss.69-81

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Global Competition and Exchange Rate Determination

TEKGÜL Y.

Perspectives on Modern Economy, Aizhan Khoich Ali Eren Alper Ahmet Arif Eren, Editör, IJOPEC Publication Limited, Londrina, ss.101-116, 2020

2018

2018

Dış Ticaret Kavramları

Tekgül Y.

Dış Ticaret Finansmanı, Köksel, Bilge, Editör, Atatürk Üniversitesi AÖF, Erzurum, ss.1-15, 2018

2016

2016

Post-Keynesyen Talep Yönelimli Büyüme Modelleri

Tekgül Y. , Cin M. F.

Post Keynesyen Yaklaşım Alternatif Parasal İktisat, Sayım IŞIK Mehmet Fatih CİN, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.137-160, 2016

Desteklenen Projeler

2016 - 2017

2016 - 2017

Women and Deprivation

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

GÜNEŞ İ. (Yürütücü) , TEKGÜL Y. , AKDOĞAN GEDİK M.

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Türkiye Ekonomi Kurumu

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Haziran 2019

Haziran 2019

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Mart 2019

Mart 2019

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2019

Mart 2019

Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2018

2018

III. International Strategic Research Congress

Katılımcı

Çorum-Türkiye

2016

2016

2nd International Annual Meeting of Sosyoeconomi Society

Katılımcı

Amsterdam-Hollanda

2016

2016

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD,2016

Katılımcı

Madrid-İspanya

2015

2015

İzmir İktisat Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye