Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilimdalı

 • 2014 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilimdalı

 • 2007 - 2013 Araştırma Görevlisi

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilimdalı

Yönetimsel Görevler

 • 2014 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Çukurova Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilimdalı