Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 1994 - 2021 Professor

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

 • 1992 - 1994 Associate Professor

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

 • 1987 - 1992 Assistant Professor

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

 • 1985 - 1987 Lecturer

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

 • 1977 - 1985 Research Assistant

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Managerial Experience

 • 2000 - 2002 Vice Dean

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi

Courses

 • Undergraduate Toprak Etüt Haritalama ve Arazi Kullanım Planlaması

 • Undergraduate Türkiye Toprakları

 • Undergraduate Arazi Değerlendirme ve Arazi Kullanım Planlaması

 • Undergraduate Jeoloji-Jeomorfoloji

 • Undergraduate Toprak Genesisi ve Sınıflaması

 • Doctorate Pedoloji

 • Postgraduate Toprakların Tarımsal Değerlendirilmesi

 • Undergraduate Görüntü Yorumlama

Advising Theses