Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2013 - 2019 Doktora

    Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma/ Entomoloji , Türkiye

  • 2011 - 2012 Yüksek Lisans

    Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma/ Entomoloji, Türkiye

  • 2005 - 2009 Lisans

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ziraat Mühendisliği/ Bitki Koruma , Türkiye