Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 ve ŞİDDET

1. Uluslararası Şiddet ve Şiddet Önleme Kongresi, Tokat, Turkey, 11 - 13 October 2021, pp.90-91 Sustainable Development

Şiddet ve Savaş

1. Uluslararası Şiddet ve Şiddet Önleme Kongresi, Tokat, Turkey, 11 - 13 October 2021, pp.99-101

DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION AND JUSTICE BY CANONIC CORRELATION ANALYSIS

XXI. International Symposium on Econometrics, Operational Research and Statistics, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2021, pp.191-192

DETERMINING REGIONAL DIFFERENCE AND SIMILARITIES OF VIOLENCE AGAINST WOMEN

XXI. International Symposium on Econometrics, Operational Research and Statistics, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2021, pp.118-119 Sustainable Development

Suriye Mülteci Krizinin Adana İline Etkileri

II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.1 Sustainable Development

Demokrasi Endeksinin Gerileme Trendinin Araştırılması Üzerine Ampirik Bir Çalışma

18. Uluslar arası Ekonometri Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.1

Suriye Savaşı Öncesi ve Sonrasında Türkiye ve Avrupa Ülkelerinin Ekonomik Analizi

International Conference on Eurasian Economies, İstanbul, Turkey, 10 - 12 July 2017, pp.500-508

A Combined Multi Criteria Decision Making Approach to Determine the Critical Success Factors in Project Management for Information System

WEI International Academic Conference on Business and Economics, Roma, Italy, 14 - 16 November 2016, pp.173

The Financial Risk Evaluation in Turkish Banking System

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES, Kaposvár, Hungary, 29 - 31 August 2016, pp.102-109

AN APPLICATION OF PROMETHEE METHOD FOR PREDICTING THE PERFORMANCE OF DEPOSIT BANKS

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.495

An Investigation of Relation between the Economic Development and Confidence in Institutions

The Second International Conference in Economics (EconWorld 2015), TORİNO, Italy, 18 - 20 August 2015 Sustainable Development

İkinci Dereceden Markov Zinciri İşleyişi ve Yapay Sinir Ağı Modelleri ile Altın Getiri Yönünün Tahmini

16th International Symposium on Ekonometrics, Operations Research and Statistics (ISEOS), Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015, vol.1, no.1, pp.1

A Comparison of World Countries in Terms of Confidence in Some Public and Civil Institutions By Using Discriminant Analysis and K-nearest Neighbor Algorithm

16th International Symposium on Ekonometrics, Operations Research and Statistics (ISEOS), Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015, vol.1, no.1, pp.1

Impact of Gender Discrimination on Economic Growth: A Comparison Between West and East European Union Countries

Uluslararası Ekonomi Konferansı (UEK-TEK 2014), Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2014, vol.1, no.1, pp.1 Sustainable Development

Forecasting the Direction of BIST 100 Returns with Artificial Neural Networks Models

15th International Symposium on Ekonometrics, Operations Research and Statistics (ISEOS), Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, vol.1, no.1, pp.103

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Türkiye nin Üyelik Olasılığının Değerlendirilmesi

14th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistic-(ISEOS), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 27 May 2013, no.1, pp.277

Books & Book Chapters

The Impact of Foreign Direct Investment on the Economic Growth of Turkey

in: İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları Cilt 1- İktisat Uygulamaları, KARABULUT Şahin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.33-48, 2021

TÜRKİYE’DE LİF PAMUKTAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN ÖDEMELER BİLANÇOSUNA ETKİLERİ

in: TEORİK PERSPEKTİFTEN İKTİSADİ VE FİNANSAL OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, KARABULUT Şahin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.303-317, 2021

Türkiye'de Ödemeler Bilançosunda Net Hata ve Noksan Kalemine Etki Eden Makroekonomik Faktörler Üzerine Bir İnceleme

in: Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalar, KARABULUT Şahin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.103-117, 2021

AB ENTEGRASYONUNDA GENİŞLEME SÜREÇLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

in: EKONOMETRİDE GÜNCEL YÖNTEMLER VE UYGULAMALAR (PROF. DR. AHMET M. GÖKÇEN’E ARMAĞAN), ÇİL NİLGÜN, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.423-444, 2021

A Comparison of Economic and Digital Performances in the G20 Countries Before Covid-19 Pandemic

in: NEW APPROACHES IN OPERATIONAL RESEARCH, ÖZEKİN Ayça,YILMAZ SOYDAN N. Tuba, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.221-233, 2020

Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Adana İli

in: VERGİ VE SOSYOEKONOMİK GÖSTERGELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE, Prof. Dr. Ersan ÖZ; Dr. Öğr. Üyesi S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN; Dr. Öğr. Üyesi Selçuk BUYRUKOĞLU, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.1-42, 2020 Sustainable Development

Measuring the Sustainable Development of Countries: A Cross Country Comparison using a VIKOR Method

in: MCDM Methods for Business and Management, José António Filipe Tolga Genç, Editor, Clausius Scientific Press, Ontario, pp.111-124, 2020

Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Adana İli

in: VERGİ VE SOSYOEKONOMİK GÖSTERGELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE, Prof. Dr. Ersan ÖZ Dr. Öğr. Üyesi S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN Dr. Öğr. Üyesi Selçuk BUYRUKOĞLU, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.1-42, 2020 Sustainable Development

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, 2017

Metrics

Publication

52

Project

9

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals