Doç.Dr.

SAMİ KILINÇLI


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Eğitim Bilgileri

2008 - 2012

2008 - 2012

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/Tefsir, Türkiye

2003 - 2007

2003 - 2007

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/Hadis, Türkiye

1990 - 1995

1990 - 1995

Lisans

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Mekki Surelerde Mü?minlerin Müşrikler ve Ehl-i Kitap ile İlişkileri

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/Tefsir

2007

2007

Yüksek Lisans

Akıl ile İlgili Hadislerin Tespit ve Tenkidi

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/Hadis

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

Arapça

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Tefsir

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Tefsir 2

Doktora

Doktora

Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kur'an-Siyer İlişkisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Yönetilen Tezler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Evaluation of Riwayahs of Tafsir in the Context of Correlated with 'Abdallah b. Salam Verses in Meccan Suras

KILINÇLI S.

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.23, ss.831-853, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

The Issue of Compliance of Asbab al-Nuzul Stories with the Facts: Sample of Ka'b b. Esref

KILINÇLI S.

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, ss.17-40, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

IRTIDAD IN THE CONTEXT OF WILAYA, HEGIRA AND FACTION

KILINÇLI S.

BILIMNAME, cilt.38, ss.421-448, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

İşârî Te'vil ve Kuşeyrî'nin Cihad ve Kıtal Ayetlerini Yorumlama Yöntemi

KILINÇLI S.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2017, ss.119-156, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Kur'an-ı Kerim'deki "Ekseru'n-Nâs" Lafzının Bağlamları ve Muhatapları

KILINÇLI S.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.121-158, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Kur'an'daki "Kalbinde Hastalık Olanlar" İfadesinin Muhatapları

KİLİNÇLİ S.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, ss.63-87, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Kur'an-ı Kerim'de Lağv Kelimesi ve Kullanımı

KİLİNÇLİ S.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, ss.127-148, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

İslam Öncesi Arap Toplumunda Kabileler Arası Rekabetin İslam Davetine Yansımaları

KİLİNÇLİ S.

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ, cilt.12, ss.57-87, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Mekkî Sûrelerde Mü?minlerin Ehl-i Kitap ile İlişkileri

KİLİNÇLİ S.

BİLİMNAME: DÜŞÜNCE PLATFORMU, no.1, ss.251-273, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2014

Aralık 2014

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2014

Haziran 2014

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiJüri Üyelikleri

Ağustos-2014

Ağustos 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Asıl Danışman - Çukurova Üniversitesi