Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hepatoblastoma experience in terms of surgery

51st Congressof the International Soceity of Paediatric Oncology, 23 - 26 October 2019

Çocuklukçağı kist hidatiklerinde cerrahi, perkütan radyolajik girişim ve benzimidazol tedavisi

36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 3. Uluslararası Pediatrik Endoskopik Cerrahi Grubu - Ortadoğu Bölümü Kongresi, 24 - 27 October 2018

Premature bir yenidoğanın nadir bir perforasyon sebebi: Meckel divertikülüne sekoonder invajinasyon

36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 3. Uluslararası Pediatrik Endoskopik Cerrahi Grubu - Ortadoğu Bölümü Kongresi, 24 - 27 October 2018

FETAL SAKROKOKSİGEAL TERATOM PRENATAL TANI VE YÖNETİM OLGU SUNUMU

MATERNAL FETAL TIP VE PERİNATOLOJİ DERNEĞİ ULTRASONOGRAFİ KURSU, İstanbul, Turkey, 29 - 31 October 2015

Rabdomyosarkom hastalarında cerrahi deneyimlerimiz

6. Ulusal Pediatrik Ürolojisi Kongresi, Turkey, 6 - 09 May 2015, vol.29, pp.62

Lıver Hematoma Assocıated Wıth Ventrıculoperıtoneal Shunt Surgery A Rare Complıcatıon

7th World Congress On Pediatric Intensive And Critical Care, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2014, vol.15, pp.174

Peniste soliter fibröz tümör

31. Uulusal çocuk cerrahisi kongresi, Eskişehir, Turkey, 30 October - 02 November 2013

Bilateral Juvenil Gigantomastia

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-5 Toplantısı, Turkey, 12 - 13 April 2013

Books & Book Chapters

Çocuklarda Koroziv Özofagus Yanıkları

in: Çocuk Göğüs Cerrahisi, Prof.Dr. Akın Eraslan Balcı, Prof.Dr. Mustafa Yücel, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.219-231, 2018

Metrics

Publication

46

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals