Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2015 Doktora

  Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji (Vet) Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2003 - 2008 Yüksek Lisans

  Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Doktora

  The Effects of Experimental Hypothyroidism and Hyperthyroidism on The Some of Blood Plasma Free Radical and Antioxidant System Parameters in Rats

  Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji (Vet) Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B1 Orta İspanyolca

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2021Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Sertifika Programı

  Sağlık ve Tıp , Marmara Üniversitesi

 • 2013Deney Hayvanlarında Cerrahi Yöntemle Telemetrik Veri Kaydı Kursu

  Sağlık ve Tıp , Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • 2012Oksidatif Stres, DNA Hasarı, DNA Onarımı ve Hastalıklarla İlişkişi Teorik ve Uygulamalı Kursu

  Sağlık ve Tıp , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

 • 2011Süt İneklerinde Reprodüktif Sürü Sağlığı Uygulamaları (Meslek İçi Eğitim)

  Sağlık ve Tıp , Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

 • 2008PCR Temelli Genetik Analiz Yöntemleri Kursu

  Sağlık ve Tıp , Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

 • 2008Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Sağlık ve Tıp , Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik Kurulu