Prof.

ŞULE GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Education Information

2003 - 2008

2003 - 2008

Doctorate

Istanbul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Turkey

1998 - 2001

1998 - 2001

Postgraduate

Istanbul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Turkey

1994 - 1998

1994 - 1998

Undergraduate

Istanbul University, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Turkey

Dissertations

2008

2008

Doctorate

Kronik Pelvik Ağrı Şikayeti Olan Kadınlarda Tibial Sinir Uyarısı Tedavisinin (Nöromodülasyon) Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Istanbul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

2001

2001

Postgraduate

Gebeliğin Cinsel Yaşam Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Istanbul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Health Sciences, Nursing, Gynecology and Obstetrics Nursing

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Professor

Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik

2011 - 2013

2011 - 2013

Lecturer PhD

Cukurova University, Adana Sağlık Yüksekokulu, Ebelik

2008 - 2011

2008 - 2011

Research Assistant PhD

Cukurova University, Adana Sağlık Yüksekokulu, Ebelik

2006 - 2008

2006 - 2008

Research Assistant

Istanbul University, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

2004 - 2006

2004 - 2006

Lecturer

Cukurova University, Adana Sağlık Yüksekokulu, Ebelik

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2020

2020

The Use of Oxytocin by Healthcare Professionals During Labor.

Alan S. , Akça E., Şenoğlu A., Gozuyesil E. , Surucu Ş.

Yonago acta medica, vol.63, no.3, pp.214-222, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

2018

2018

Sexual function and quality-of-life-related problems during the menopausal period

GÖZÜYEŞİL E. , Surucu S. G. , ALAN S.

JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY, vol.23, no.14, pp.1769-1780, 2018 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2014

2014

Randomized trial of long-term effects of percutaneous tibial nerve stimulation on chronic pelvic pain

İstek A., Ugurlucan F. G. , YAŞA C., Gokyildiz S. , Yalcin O.

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, vol.290, no.2, pp.291-298, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2014

2014

Health-promoting lifestyle behaviours in pregnant women in Turkey

Gokyildiz S. , ALAN S. , Elmas E., Bostanci A., Kucuk E.

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, vol.20, no.4, pp.390-397, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2014

2014

Risk factors for chronic pelvic pain: Hospital-based case-control study from Turkey

Gokyildiz S. , Beji N. K. , Avcibay B. , ÖZGÜNEN F. T.

International Journal of Urological Nursing, vol.8, no.3, pp.144-150, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

2013

2013

Coping strategies of women having chronic pelvic pain

Gokyildiz S. , Beji N. K. , Avcıbay B. , Ozgunen F. T.

INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGICAL NURSING, vol.7, no.3, pp.126-132, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2013

2013

An evaluation of knowledge of pharmacovigilance among nurses and midwives in Turkey

Alan S. , Öztürk M. , Gokyildiz S. , Avcibay B. , Karataş Y.

INDIAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.45, no.6, pp.616-618, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2012

2012

Chronic pelvic pain: gynaecological and non-gynaecological causes and considerations for nursing care

Gokyildiz S. , Beji N. K.

INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGICAL NURSING, vol.6, no.1, pp.3-10, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2012

2012

Lower urinary tract symptoms in women with and without urinary incontinence

Gungor I. , Beji N. K. , Bayram G. O. , ERKAN H. A. , Gokyildiz S., Yalcin O.

INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGICAL NURSING, vol.6, no.1, pp.22-29, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2012

2012

Effects of Percutaneous Tibial Nerve Stimulation Therapy on Chronic Pelvic Pain

Gokyildiz S. , Beji N. K. , Yalcin O., İstek A.

GYNECOLOGIC AND OBSTETRIC INVESTIGATION, vol.73, no.2, pp.99-105, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2005

2005

The effects of pregnancy on sexual life

Gokyildiz S. , BEJI N.

JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY, vol.31, no.3, pp.201-215, 2005 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

The Relationship between the Attitudes towards Menopause and Sexual Functions among Women in the Climacteric Period, Turkey

GÖZÜYEŞİL E. , AVCIBAY VURGEÇ B. , GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. , ONAT KÖROĞLU C.

The Journal of Midwifery & Reproductive health, vol.9, no.3, pp.1-10, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2021

2021

Examining Predictive Factors of the Student Midwives' Attitudes and Beliefs about Sexuality during Pregnancy within the Framework of Sexual Counseling

AVCIBAY VURGEÇ B. , GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş.

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, vol.6, no.2, pp.93-104, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Gebelik Öncesi Doğum Korkularını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

AVCIBAY VURGEÇ B. , ONAT KÖROĞLU C., YAMUKLURLU S. B. , GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.14, no.4, pp.413-422, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2020

2020

Identification of Women’s Attitudes towards EarlyDiagnosis of Cervical Cancer

AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. , AVCIBAY VURGEÇ B.

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.14, no.4, pp.605-612, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2020

2020

Gebelerde Sağlık Algısı, Sağlık Okuryazarlığı ve İlişkili Faktörler

AKÇA E., GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. , AKBAŞ M.

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.8, no.3, pp.630-642, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Identification of Distress Levels in Pregnant Women: A Descriptive and Cross-Sectional Study

AKBAŞ M. , ÇELİKKANAT Ş., GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş.

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.14, no.3, pp.362-367, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2020

2020

Yetişkin Kadınların Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi

Çelikkanat Ş., AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş.

International Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.54, pp.19-27, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi

ALAN S. , GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. , ŞENOĞLU A., AKÇA E.

Ebelik ve Sağlık Bilimleri dergisi, vol.2, no.2, pp.38-44, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Ebelik öğrencilerinin sosyal zeka düzeyleri ile meslek algıları arasındaki ilişki

AKÇA E., GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. , AKBAŞ M. , ŞENOĞLU A.

Cukurova Medical Journal, vol.44, no.2, pp.621-631, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Analysis of Knowledge, Attitude and Behaviours of Midwives Vorking in Delivery Rooms on Drug Practices and Patient Safety

ALAN S. , ŞENOĞLU A., GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş.

Scientific Journal of Research and Reviews, vol.1, no.4, pp.1-5, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Anne-Babaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi

AKBAŞ M. , AYŞE Ş., AKÇA E., GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş.

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (sted), vol.28, no.2, pp.87-97, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Üniversite öğrencilerinin evlilik tutumlarını etkileyen faktörler

AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. , ONAT KÖROĞLU C., AKÇA E.

Cukurova Medical Journal, vol.44, no.1, pp.93-100, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Expectations of Student Nurses from Instructors in Clinics, Classrooms and Out of Classroom Settings

AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.9, no.1, pp.45-54, 2019 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Identification of midwifery students’ menstrual attitudes

AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. , ÖZTÜRK M. , ONAT KÖROĞLU C.

Global Journal of Guidance and Counseling in Schools: Current Perspectives, vol.8, no.2, pp.105-109, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Gevşeme Tekniklerinin Travaydaki Gebelerin Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisi

AVCIBAY VURGEÇ B., ALAN S. , GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

IDENTIFY MENSTRUATION RELATED PROBLEMS AND SUICIDE

BAKIR E., ALAN S. , GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. , YILDIRIM E.

LIFE: International Journal of Health and Life Sciences, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2018

2018

Obstetrik Ultrason Kullanımının Tarihçesine İlişkin Bir Değerlendirme ve Ebenin Rolü2018 8 (1): 47-53

AKÇA E., GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. , AKBAŞ M.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.8, no.1, pp.47-53, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

The Risk Factors For Urinary Incontinence In Women Over 20 Years Of Age In Istanbul: A Hospital Based Case-Control Study

KIZILKAYA BEJİ N., GÜNGÖR İ., ONAT G., Ayyıldız Erkan H., GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. , YALÇIN Ö.

Central European Journal of Nursing and Midwifery, vol.9, no.2, pp.825-831, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2017

2017

EVALUATION OF CHRONIC PATIENT NURSING CARE BY THE PATIENTS: A UNIVERSITY HOSPITAL CASE

AKBAŞ M. , Onat Köroğlu C., GÖKYILDIZ Ş. , Akça E.

LIFE: International Journal of Health and Life-Sciences, vol.3, no.2, pp.38-50, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

THE FEAR OF LABOR AND THE ROLES OF MIDWIVES

Onat Köroğlu C., GÖKYILDIZ Ş. , AVCIBAY B. , USLUOĞLU F.

LIFE: International Journal of Health and Life-Sciences, vol.3, no.2, pp.51-64, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

EVALUATION TO ADAPTATION OF MOTHERHOOD IN POSTPARTUM PERIOD

ÖZTÜRK M. , GÖKYILDIZ Ş. , Özel T. E. , İnci H.

LIFE: International Journal of Health and Life-Sciences, vol.3, no.2, pp.65-76, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Doğum Sürecinde Beslenme

AKÇA E., GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. , AKBAŞ M.

ULUSLARARASI HAKEMLİ KADIN HASTALIKLARI VE ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI DERGİSİ, no.11, pp.148-164, 2017 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Empatik Eğilimlerinin Belirlenmesi

ONAT C., GÖKYILDIZ Ş. , AVCIBAY VURGEÇ B. , Erşik E., ALAN S.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Attitudes and Behaviors of Mothers Regarding Babyhood Vaccinations Annelerin Bebeklik Çağı Aşılamaları Konusunda Tutum

Özel T. E. , GÖKYILDIZ Ş. , AKBAŞ M.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.32, pp.167-168, 2016 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

2016

2016

Bebeği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Annelerin Psikolojik Sorunlarının Belirlenmesi

AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ Ş. , ÖZTÜRK M. , UÇAR T.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Gebelerin Antenatal Dönemde Bilgilenme Durumları ve Beklentileri

ÖZTÜRK M. , GÖKYILDIZ Ş. , ARICI ÖNGE S., GÜNDOĞDU F.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Annelerin Bebeklik ÇağıA ılamaları Konusunda Tutum veDavranı ları

ÖZEL T. E. , GÖKYILDIZ Ş. , AKBAŞ M.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Kadınların Doğumda Verilen Destekleyici Bakıma li kin Algılarının Değerlendirilmesi

ÖZTÜRK M. , GÖKYILDIZ Ş. , ONAT C., AKBAŞ M. , İNCİ H.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Gebelikte Bulantı Kusma ve Gebeliğin Kabulü Arasındaki ilişki

GÖKYILDIZ Ş. , ÖZTÜRK M. , YAZGAN S., AVCIBAY VURGEÇ B., ÖZEL T. E.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.32, no.1, pp.158-159, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Anne Dostu Hastane Uygulamalarına Genel Bakış

Gültekin Karadağ A., GÖKYILDIZ Ş.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Öğrenci Ebelerin Cinsel Eğitime İlişkin Tutumları

AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ Ş. , ASLAN C., KATİPOĞLU T. Ö.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Attitudes of Student Midwifes Towards Sexual Education Öğrenci Ebelerin Cinsel Eğitime İlişkin Tutumları

AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ Ş. , Aslan C., Katipoğlu T. Ö.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.32, pp.159-161, 2016 (National Refreed University Journal)

2016

2016

Ebelik ve laç Uygulama Hataları

ALAN S. , ŞENOĞLU A., GÖKYILDIZ Ş. , ÇELİKKANAT Ş., ÖZTÜRK M. , AVCIBAY VURGEÇ B.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.32, no.1, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Gebelikte Bulantı Kusma ve Gebeliğin Kabulü Arasındaki li ki

GÖKYILDIZ Ş. , ÖZTÜRK M. , YAZGAN S., AVCIBAY VURGEÇ B. , ÖZEL T. E.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.32, no.1, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Hastanede Yatan Yüksek Riskli Gebelerin Hastane Stresörlerinin Belirlenmesi

ÖZTÜRK M. , GÖKYILDIZ Ş. , AKÇA E., TÜREMEZ F.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Kadınların iddete Yönelik Düşünceleri Şiddet Mağduru Kadınların Davranışları

ŞENOĞLU A., ALAN S. , GÖKYILDIZ Ş. , AKBAŞ M. , DEMİR N.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Effects of Menopause on the Life of Women Who Experience Hot Flashes and Their Health-Seeking Behaviours

ALAN S. , GÖZÜYEŞİL E. , GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş.

International Journal of Caring Science, vol.9, no.2, pp.542-550, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2016

2016

Ebelik ve İlaç Uygulama Hataları Midwifery and Medication Errors

ALAN S. , Şenoğlu A., GÖKYILDIZ Ş. , ÇELİKKANAT Ş., ÖZTÜRK M. , AVCIBAY VURGEÇ B.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi-Çukurova University Journal of Health Sciences, vol.32, no.1, pp.62-64, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Kadınların Genital Hijyen Davranışlarının Belirlenmesi

GÖZÜYEŞİL E., GÖKYILDIZ Ş. , ALAN S. , EMİNE İ.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Traditional Health Practices in Mountain, Plain and Seaside Regions of Adana in Turkey: Maternal and Infant Health

GÖKYILDIZ Ş. , ALAN S. , ÖZTÜRK M. , ŞENESEN R.

Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine, vol.3, no.3, pp.21-29, 2013 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

2013

2013

The effects of Menorrhagia on Women?s Quality of Life: A Case-Control Study.

GÖKYILDIZ Ş. , ASLAN E., KIZILKAYA BEJİ N., MECDİ M.

Hindawi Publishing Corporation ISRN Obstetrics and Gynecology, vol.13, pp.1-7, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Traditional health practices in mountain, plain and seaside regions of Adana in Turkey: Maternal and İnfant Health.

ALAN S. , ÖZTÜRK M. , KADIOĞLU N. S. , ŞENESEN R. , GÖKYILDIZ Ş.

Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine., vol.3, no.3, pp.21-29, 2013 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2011

2011

Adana’xxnın Dağ, Ova ve Deniz Kıyısı Yerleşim Birimlerinin Geleneksel Tıp Uygulamaları

ALAN S. , GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. , ÖZTÜRK M. , ŞENESEN R. , KADIOĞLU N. S.

Lokman Hekim Journal of Medical History and Folk Medicine, pp.77, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2011

2011

Adana?da Albasması İnanışı ve Geleneksel Uygulamalar.

BAKIR E., İNCİ H., ALAN S. , GÖKYILDIZ Ş. , ELMAS E.

Lokman Hekim Journal of Medical History and Folk Medicine, vol.1, no.1, pp.13-18, 2011 (International Refereed University Journal)

2009

2009

Kültürümüzde yer alan geleneksel sağlık uygulamalarına ilişkin bir çalışma

ALAN S. , GÖKYILDIZ Ş. , ÖZTÜRK M.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.25, pp.137-147, 2009 (National Refreed University Journal)

2009

2009

Dünden bugüne ebelik tarihi ve ebelik eğitimi.

ALAN S. , GÖKYILDIZ Ş. , ÖZTÜRK M.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.25, pp.119-128, 2009 (National Refreed University Journal)

2004

2004

Sağlıklı Bebeğe Sahip Olamayan Annelerin Yaşadığı Psikososyal Sorunlar

YILDIRIM G., GÖKYILDIZ Ş.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.7, no.3, pp.74-82, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Identification of Midwifery Students’ Menstrual Attitudes

ÖZTÜRK M. , GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. , ONAT KÖROĞLU C., AKBAŞ M.

4th Global Conference on Contemporary Issues in Education, Girne, Cyprus (Kktc), 19 - 21 October 2017, pp.28

2017

2017

Identify Menstruation Related Problems and Suicide

ALAN S. , BAKIR E., GÖKYILDIZ Ş. , KÜÇÜK YILDIRIM E.

18th International Conference on Nursing & Midwifery, Roma, Italy, 10 - 11 June 2017, pp.52-53 Sustainable Development

2017

2017

The Relationship between Female University Students? Acceptance of Violence between Couples and Level of Aggression

BİLGİÇ D., DAĞLAR G., GÖKYILDIZ Ş.

18th International Conference on Nursing & Midwifery, Roma, Italy, 10 - 11 June 2017, pp.51 Sustainable Development

2017

2017

LABOR FEAR AND ROLES OF MIDWIFES

Onat Köroğlu C., GÖKYILDIZ Ş. , AVCIBAY B. , USLUOĞLU F.

18th International Conference on Nursing & Midwifery, Roma, Italy, 10 - 11 June 2017, pp.40

2017

2017

Evaluation of Chronic Patient Care by the Patients: A University Hospital Case

GÖKYILDIZ Ş. , AKBAŞ M. , Akça E., Onat Köroğlu C.

18th International Conference on Nursing & Midwifery, Roma, Italy, 10 - 11 June 2017, pp.27-28

2017

2017

Evaluation to Adaptation of Motherhood in Postpartum Period

ÖZTÜRK M. , GÖKYILDIZ Ş. , Özel T. E. , İnci H.

18th International Conference on Nursing & Midwifery, Roma, Italy, 10 - 11 June 2017, pp.53-54

2017

2017

EFFECTS OF MUSIC THERAPY ON LABOUR PAIN AND ANXIETY IN TURKISH FIRST-TIME MOTHERS

GÖKYILDIZ Ş. , ÖZTÜRK M. , AVCIBAY B. , ALAN S. , AKBAŞ M.

18th International Conference on Nursing & Midwifery, Roma, Italy, 10 - 11 June 2017, pp.51-52

2017

2017

Obstetrik Ultrasonografi Kullanımının Tarihçesine İlişkin Bir Değerlendirme

AKÇA E., GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. , AKBAŞ M.

X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Adana, Turkey, 15 - 18 May 2017

2017

2017

Üreme Sağlığına Yönelik Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları

AVCIBAY VURGEÇ B. , ÖZTÜRK M. , ONAT KÖROĞLU C., GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş.

X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Adana, Turkey, 15 - 18 May 2017

2017

2017

Çocuk Koltuklarının Kullanımının Tarihçesi

AKBAŞ M. , Tırkaz E., GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş.

X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri: Adana 15-18 Mayıs 2017, Adana, Turkey, 15 - 18 May 2017

2017

2017

Perinatal Dönemde Pelvik Tabanı Güçlendirme

GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 May 2017

2017

2017

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı

Onat Köroğlu C., ALAN S. , AVCIBAY B. , GÖKYILDIZ Ş.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.66

2017

2017

GEBE KADINLARIN GEBELİKTE BESLENME KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE BESLENME DURUMU

GÖKYILDIZ Ş. , KATİPOĞLU T. Ö. , Onat Köroğlu C., AVCIBAY B.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.149

2017

2017

ÖĞRENCİ EBELERİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ve ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ Ş. , Çelikkanat Ş., Şenoğlu A.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.77

2017

2017

MATERNAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİMESİNDE PREKONSEPSİYONEL DÖNEM KANITA DAYALIUYGULAMALAR

AVCIBAY B. , Onat Köroğlu C., GÖKYILDIZ Ş. , ÖZTÜRK M. , ALAN S.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.69

2017

2017

TÜRKİYE?DE 2000-2016 YILLARI ARASINDA RİSKLİ GEBELİK KONUSUNDA YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ

Onat Köroğlu C., GÖKYILDIZ Ş. , AVCIBAY B.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.71-72

2017

2017

GEBELERİN SUDA DOĞUMA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ

GÖKYILDIZ Ş. , Akça E., AKBAŞ M. , Şenoğlu A.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.75-76

2017

2017

BEDEN KİTLE İNDEKSİ İLE KULLANILAN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Akça E., AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ Ş.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.81

2017

2017

KADINLARIN BEDEN İMAJI VE CİNSEL FONKSİYON DURUMLARININ BEDEN KİTLE İNDEKSİ İLE İLİŞKİSİ

Akça E., AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ Ş.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.80

2017

2017

MATERNAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİMESİNDE PRENATAL DÖNEM KANITA DAYALI UYGULAMALAR

AVCIBAY B. , GÖKYILDIZ Ş. , Onat Köroğlu C., ÖZTÜRK M. , ALAN S.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.67-68

2017

2017

SAĞLAM ÇOCUK İZLEMİ VE EBELERİN ROLÜ

Özel T. E. , GÖKYILDIZ Ş.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.147-148

2017

2017

Kadınların Beden İmajı ve Cinsel Fonksiyon Durumlarının Beden Kitle İndeksi İle İlişkisi

AKÇA E., AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ Ş.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017

2017

2017

Ebelik Öğrencilerinin Sosyal Zeka Düzeyleri ile Meslek Algıları Arasındaki İlişki

Akça E., GÖKYILDIZ Ş. , AKBAŞ M. , Eker S. N.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.65

2017

2017

Cinsel Mitler ve Ebelik

GÖKYILDIZ Ş. , Demir E., Onat Köroğlu C.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.41

2017

2017

Aile Danışmanlığında Ebelerin Yeri ve Önemi

ekipman z., ONAT KÖROĞLU C., GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. , AVCIBAY VURGEÇ B.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.70-71

2017

2017

Perinatal Dönemde Pelvik Tabanın Güçlendirilmesi

GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. , AVCIBAY VURGEÇ B. , BİLGİÇ D., ONAT KÖROĞLU C., DEMİR E.

1. Uluslar arası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.6

2017

2017

Maternal Sağlığın Yükseltilmesinde Prenatal Dönem Kanıta Dayalı Uygulamalar

AVCIBAY VURGEÇ B. , GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. , ONAT KÖROĞLU C., ÖZTÜRK M. , ALAN S.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi/1st International Eastern Mediterranean Midwifery Congress, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.67-68

2017

2017

Doğum Sürecinin Pelvik Taban Üzerindeki Etkisi

GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş.

4. ULUSLARARASI 8. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, 20 - 22 April 2017

2017

2017

PELVİK TABAN ANATOMİSİ

GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş.

4. ULUSLARARASI 8. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, 20 - 22 April 2017

2017

2017

Gebelerin Sağlık Algısı ile Sağlık Okuryazarlığı Arasındaki İlişki

Akça E., GÖKYILDIZ Ş. , AKBAŞ M. , Toprak T.

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.107-108

2017

2017

Gebelikteki Yakınmaların Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi

Akça E., GÖKYILDIZ Ş. , Yeşilyurt C.

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.129-130

2016

2016

Patient Satisfaction on Nursing Care The Case of Gynecology and Obstetrics Clinics

AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ Ş. , AKÇA E., ONAT C.

The 24th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, 10 - 13 November 2016

2016

2016

Patient Satisfection on Nursing Care: The Case of Gynecology and Obstetrics Clinics

AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ Ş. , İbici E., Onat C.

The 24th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, Amsterdam, Netherlands, 10 - 13 November 2016, pp.119

2016

2016

Epizyotomi

GÖKYILDIZ Ş.

Ebelere Hizmet İçi Eğitim Programı, Turkey, 10 November 2016

2016

2016

Assessment of Problems in Sexual Function and Quality of Life During Menopausal Period

GÖZÜYEŞİL E. , GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. , ALAN S.

24thWorld Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility, 10 - 13 November 2016

2016

2016

Midwifes and Nurses State of Internalization and Practise of Occupational Roles Within the Scope of Autonomy

ALAN S. , TAYLAN S. , AVCIBAY B. , GÖKYILDIZ Ş. , ÖZTÜRK M.

24thWorld Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, Amsterdam, Netherlands, 10 - 13 November 2016, pp.134

2016

2016

Acil Obstetrik Bakım

GÖKYILDIZ Ş.

Ebelere Hizmet İçi Eğitim Programı, Turkey, 10 November 2016

2016

2016

Doğum Eyleminde Müdahaleler

GÖKYILDIZ Ş.

Ebelere Hizmet İçi Eğitim Programı, Turkey, 10 November 2016

2016

2016

Midwifes and Nurses State Of Internalization and Practice of Occupational Roles within the Scope of Autonomy

ALAN S. , TAYLAN S. , AVCIBAY VURGEÇ B. , GÖKYILDIZ Ş. , ÖZTÜRK M.

THE 24TH WORLD CONGRESS ON CONTROVERSİES İN OBSTETRİCS, GYNECOLOGY&INFERTILITY, Amsterdam, Netherlands, 10 - 13 November 2016

2016

2016

1- Midwifes? and Nurses? State of Internalization and Practise of Occupational Roles Within the Scope of Autonomy

ALAN S. , TAYLAN S. , AVCIBAY B. , GÖKYILDIZ Ş. , ÖZTÜRK M.

24thWorld Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, Amsterdam, Netherlands, 10 - 13 November 2016, pp.134

2016

2016

Perineal Travmanın Önlenmesi ve Tamiri

GÖKYILDIZ Ş.

Ebelere Hizmet İçi Eğitim Programı, Turkey, 10 November 2016

2016

2016

Riskli Gebelik İzleminde Ebelerin Rolü

GÖKYILDIZ Ş.

IV. Perinatoloji Toplantısı, Adana, Turkey, 14 October 2016

2016

2016

Doğum Eyleminin Takibi ve Partograf Kullanımı

GÖKYILDIZ Ş.

Acil Obstetrik Bakım Programı, Turkey, 30 September 2016

2016

2016

Gebelikte Uterin Prolapsus ve Ebelik/Hemşirelik Rolleri

Avcıbay Vurgeç B. , GÖKYILDIZ Ş. , Kızılkaya Beji N.

3. Uluslararası Ürojinekolojide Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 June 2016, pp.32-33

2016

2016

Kronik Pelvik Ağrıda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Yaklaşımları

GÖKYILDIZ Ş. , BİLGİÇ D., Onat C., Kızılkaya Beji N.

3. Uluslararası Ürojinekolojide Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 June 2016, pp.34

2016

2016

Kadınların Genital Hijyen Davranışlarının Belirlenmesi

GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. , GÖZÜYEŞİL E. , ALAN S. , AKÇA E.

3. Uluslararası7.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26 - 29 April 2016

2016

2016

Kadınların Doğumda Verilen Destekleyici Bakıma İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi

ÖZTÜRK M. , GÖKYILDIZ Ş. , ONAT C., AKBAŞ M. , İNCİ H.

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016, pp.87-88

2016

2016

Hastanede Yatan Yüksek Riskli Gebelerin Hastane Stresörlerinin Belirlenmesi

ÖZTÜRK M. , GÖKYILDIZ Ş. , İBİCİ E., TÜREMEZ F.

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016, pp.239-241

2016

2016

Gebelerin Antenatal Dönemde Bilgilenme Durumları ve Beklentileri

ÖZTÜRK M. , GÖKYILDIZ Ş. , ARICI ÖNGE S., GÜNDOĞDU F.

3. ULUSLARARASI 7. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, 26 - 29 April 2016

2016

2016

Gebelikte Bulantı Kusma ve Gebeliğin Kabulü Arasındaki İlişki

GÖKYILDIZ Ş. , ÖZTÜRK M. , YAZGAN S., AVCIBAY B. , ÖZEL T. E.

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016, pp.229-230

2016

2016

Anne Dostu Hastane Uygulamalarına Genel Bakış

Gültekin Karadağ A., GÖKYILDIZ Ş.

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016, pp.25-26

2016

2016

Midwifery and Medication ErrorsEbelik ve İlaç Uygulama Hataları

ALAN S. , ŞENOĞLU A., GÖKYILDIZ Ş. , ÇELİKKANAT Ş., ÖZTÜRK M. , AVCIBAY VURGEÇ B.

3.ULUSLARARSI & 7. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

2016

2016

Gebelerin Sağlık Algısı ile Sağlık Okuryazarlığı Arasındaki İlişki

Akça E., GÖKYILDIZ Ş. , AKBAŞ M. , Toprak T.

4. Uluslararası & 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 April 2016 - 22 November 2014, pp.107-108

2016

2016

Gebelerin Sağlık Algısı ile Sağlık Okuryazarlığı arasındaki İlişki

Akça E., GÖKYILDIZ Ş. , AKBAŞ M. , Toprak T.

4. Uluslararası & 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 April 2016 - 22 April 2017, pp.107-108

2016

2016

Ebelik ve İlaç Uygulama Hataları

ALAN S. , Şenoğlu A., GÖKYILDIZ Ş. , Çelikkanat Ş., AVCIBAY B. , ÖZTÜRK M.

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016, pp.91-93

2016

2016

Bebeği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Annelerin Psikolojik Sorunlarının Belirlenmesi

AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ Ş. , ÖZTÜRK M. , Uçar T.

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016, pp.43-44

2016

2016

Annelerin Bebeklik Çağı Aşılamaları Konusunda Tutum ve Davranışları

ÖZEL T. E. , GÖKYILDIZ Ş. , AKBAŞ M.

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016, pp.242-244 Sustainable Development

2016

2016

Gebelerin Sağlık Algısı ile Sağlık Okuryazarlığı Arasındaki İlişki

Akça E., GÖKYILDIZ Ş. , AKBAŞ M. , Toprak T.

4. Uluslararası & 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 April 2016 - 22 November 2014, pp.107-108

2016

2016

Kadınların Şiddete Yönelik Düşünceleri; Şiddet Mağduru Kadınların Davranışları

Şenoğlu A., ALAN S. , GÖKYILDIZ Ş. , AKBAŞ M. , DEMİR N.

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016, pp.205-206

2016

2016

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Empatik Eğilimlerinin Belirlenmesi

Şenoğlu A., ALAN S. , GÖKYILDIZ Ş. , AKBAŞ M. , Demir N., AVCIBAY B.

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016, pp.110-111

2016

2016

Öğrenci Ebelerin Cinsel Eğitime İlişkin Tutumları

AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ Ş. , ASLAN C., KATİPOĞLU T. Ö.

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016, pp.231-232

2016

2016

Gebelik Sürecinin Pelvik Taban Üzerindeki Etkisi

GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş.

4. ULUSLARARASI 8. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, 20 - 22 April 2016

2016

2016

Normal Doğum Yapan Hastaların Doğum Süreci Memnuniyetinin Değerlendirilmesi: Bir Dal Hastanesi Örneği

Gültekin Karadağ A., Var E., Gökçe R., Uçar Dede D., GÖKYILDIZ Ş.

4. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 March 2016, pp.764-765

2016

2016

Importance of Psychotherapic Approach in Gynecological Cancer

FEYRUZ U., GÖKYILDIZ Ş. , AVCIBAY VURGEÇ B.

8TH WORLD CONFERENCE ON EDUCATİONAL SCİENCES, 4 - 06 February 2016 Sustainable Development

2016

2016

Importance of Pscyhotherapic Approach in Gynecological Cancer

USLUOĞLU F., AVCIBAY B. , GÖKYILDIZ Ş.

8th World Conference on Educational Sciences, Madrid, Spain, 4 - 06 February 2016, pp.393 Sustainable Development

2015

2015

THE EFFECTS OF RELAXATION TECHNICS ON ANXIETY LEVELS OF PREGNANTS WHO ARE IN LABOR

AVCIBAY VURGEÇ B. , ALAN S. , GÖKYILDIZ Ş. , ÖZTÜRK M.

22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Budapest, Hungary, 17 - 19 September 2015

2015

2015

Complementary and alternative approaches to sexual problems in the menopausal period

BİLGİÇ ÇELİK D., GÖKYILDIZ Ş. , İBİCİ E.

The 22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), 17 - 19 September 2015

2015

2015

Moobing Experiences of Health Workers Case of Gynecology Obstetrics and child Diseases Hospital

ÖZTÜRK M. , AKBAŞ M. , ŞENOĞLU A., TEKİN TAPARLI Z., AVCIBAY VURGEÇ B. , GÖKYILDIZ Ş.

22nd World Congress on Conserversies in Obstetrics, GynecologyInfertility(COGI), 17 - 19 September 2015 Sustainable Development

2015

2015

Roles and responsibilities of midwives in decreasing maternal mortality in postpartum hemorrhage.

İBİCİ E., ONAT C., AVCIBAY B. , GÖKYILDIZ Ş. , BİLGİÇ D.

The 22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI) All About Women?s Health, Budapeşte, Hungary, 17 - 19 September 2015, pp.1 Sustainable Development

2015

2015

The Effects of Relaxation Technics on Anxsiety Levels of Pregnants Who are in Labor

AVCIBAY VURGEÇ B. , ALAN S. , GÖKYILDIZ Ş. , ÖZTÜRK M.

22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, 17 - 19 September 2015

2015

2015

Assessing the burnout levels of emergency and intensive care personel

AKBAŞ M. , ŞENOĞLU A., TEKİN TAPARLI Z., GÖKYILDIZ Ş.

The 22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), 17 - 19 September 2015

2015

2015

Evaluation of the relationship between fatigue and social support levels of cancer patients

AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ Ş. , SOYDAN S., İBİCİ E., ONAT C.

The 22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), 17 - 19 September 2015 Sustainable Development

2015

2015

Assessing the Burnout Levels of Emergency and Intensive Care Personnel

AKBAŞ M. , Şenoğlu A., Tekin Taparlı Z., GÖKYILDIZ Ş.

22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI),, Budapeşte, Hungary, 17 - 19 September 2015, pp.116-117 Sustainable Development

2015

2015

Quality of Life and Sexual Function in Obese Women with Pelvic Floor Dysfunction

BİLGİÇ ÇELİK D., GÖKYILDIZ Ş. , KIZILKAYA BEJİ N., YALÇIN Ö., GÜNGÖR UĞURLUCAN F.

IUGA’s 40th Annual Meeting, 2nd World Congress on Abdominal & Pelvic Pain., 9 - 13 June 2015 Sustainable Development

2015

2015

Chronic Pelvic Pain And Psychological Interventions

MELISA K., GÖKYILDIZ Ş. , AVCIBAY VURGEÇ B. , FEYRUZ U.

IUGA’s 40th Annual Meeting, 2nd World Congress on Abdominal & Pelvic Pain., Nice, France, 9 - 13 June 2015

2015

2015

Mıdwıfery and Nursıng Management of Uterın Prolapse Durıng Pregnancy

AVCIBAY VURGEÇ B. , KIZILKAYA BEJİ N., GÖKYILDIZ Ş.

IUGA’s 40th Annual Meeting, 2nd World Congress on Abdominal & Pelvic Pain., Nice, France, 9 - 13 June 2015

2015

2015

Complementary and Alternative Medicine for Chronic Pelvic Pain

GÖKYILDIZ Ş. , BİLGİÇ ÇELİK D., ONAT C., KIZILKAYA BEJİ N.

IUGA’s 40th Annual Meeting, 2nd World Congress on Abdominal & Pelvic Pain, 9 - 13 June 2015

2015

2015

Ebelik Öğrencilerinin Menstrual Tutumlarının Belirlenmesi

GÖKYILDIZ Ş. , ÖZTÜRK M. , Güleç G.

6. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.1

2015

2015

Ebelik Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Empatik Eğilimleri

GÖKYILDIZ Ş. , AVCIBAY VURGEÇ B. , ONAT C., DEVECİ A., ÖZGE İ.

6. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015, pp.6

2015

2015

Prenatal Dönemde Teknolojinin Kullanımı

ONAT C., AVCIBAY VURGEÇ B. , GÖKYILDIZ Ş.

6. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Öğrencileri Kongresi., İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015

2015

2015

Kadınların Beden İmajı ve Cinsel Fonksiyon Durumlarının Beden Kitle İndeksi ile İlişkisi

İBİCİ E., AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ Ş. , DAĞLIOĞLU Y. K.

6. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Öğrencileri Kongresi., Turkey, 27 - 30 April 2015

2015

2015

Ebelik Öğrencilerinin Menstrual Tutumlarının Belirlenmesİ

GÖKYILDIZ Ş. , ÖZTÜRK M., ONAT C., GÜLEÇ G.

6. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 27 - 30 April 2015

2015

2015

Öğrenci Ebelerin Aile İçi Şiddete İlişkin Tutum, Davranış ve Görüşleri

AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. , Uçar T.

6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015

2015

2015

Kadınların beden imajı ve cinsel fonksiyon durumlarının beden kitle indeksi ile ilişkisinin belirlenmesi

İbici E., AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ Ş.

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015, pp.28

2015

2015

Öğrenci ebelerin aile içi şiddete ilişkin tutum, davranış ve görüşleri

AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ Ş. , Uçar T.

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015, pp.1 Sustainable Development

2015

2015

Prenatal Dönemde Bilgi Edinme Konusunda Teknolojinin Kullanımı

AVCIBAY B. , ONAT C., GÖKYILDIZ Ş.

6. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015, pp.1

2015

2015

Öğrenci ebelerin menstrüel şikayetlerinin belirlenmesi

AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ Ş. , Uçar T.

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015, pp.80-81 Sustainable Development

2015

2015

Beden kitle indeksi ile aile planlaması yöntemlerinin kullanılma durumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi

İbici E., AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ Ş. , DAĞLIOĞLU Y. K.

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015, pp.1

2015

2015

Ebelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

GÖKYILDIZ Ş. , Avcıbay Vurgeç B. , Onat C., İbici E., AKBAŞ M. , Günay G.

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 April 2015 - 30 April 2014, pp.1-2

2015

2015

Öğrenci Ebelerin Menstrual Şikayetlerinin Belirlenmesi

AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ Ş. , TÜLİN U.

6. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 27 - 30 April 2015

2014

2014

Identification of the Level of Hope and Perceived Social Support in Cancer Patients and Their Families

GÖKYILDIZ Ş. , ÖZTÜRK M. , ALAN S. , FATMA TUNCAY Ö., SOYDAN S., YILDIRIM E.

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), 4 - 07 December 2014 Sustainable Development

2014

2014

Effects of Menopause on the Life of Women who Experience Hot Flashes and their Health-seeking Behaviours

ALAN S. , GÖZÜYEŞİL E. , GÖKYILDIZ Ş.

The World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility All About Womens Health, Paris, France, 4 - 07 December 2014, pp.67 Sustainable Development

2014

2014

WOMEN'S ATTITUDES TOWARD EARLY DIAGNOSIS OF CERVICAL CANCER

AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ Ş. , Uçar T., Yalçın N.

20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Paris, France, 2 - 07 December 2014, pp.97-98 Sustainable Development

2013

2013

Gebelerin Suda Doğuma İlişkin Düşünceleri

GÖKYILDIZ Ş. , AKBAŞ M. , Tekin Taparlı Z., Şenoğlu A.

Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013, pp.1

2013

2013

Kadınların Servikal Kanserin Erken Tanısına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ Ş. , Yıldırımöz Ö., Hameş H. Ö.

3. Ulusal 2. Uluslar Arası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013 Sustainable Development

2013

2013

Ebelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleklerine İlişkin Görüşleri

GÖKYILDIZ Ş. , AKBAŞ M. , ALAN S. , Yıldırım E.

3. Ulusal 2. Uluslar Arası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

2013

2013

Mobbing Experiences Of Health Workers: Case Of Gynaecology, Obstetrics And Child Diseases Hospital

AKBAŞ M. , Şenoğlu A., Tekin Taparlı Z., GÖKYILDIZ Ş. , ÖZTÜRK M.

Uluslar arası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 15 November 2013, pp.1 Sustainable Development

2013

2013

Identification of Women s Health Practices in Pregnancy

AVCIBAY VURGEÇ B. , GÖKYILDIZ Ş. , ÖZTÜRK M. , ALAN S.

The 18th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility (COGI), VİYANA, Austria, 24 - 27 October 2013 Sustainable Development

2013

2013

Kadınların Servikal Kanserin Erken Tanısına İlişkin Tutumları.

Yıldırımöz Ö., Hameş H. Ö. , AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ Ş.

. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Turkey, 2 - 04 May 2013, pp.210 Sustainable Development

2013

2013

Sağlık Çalışanlarının Mobbing Deneyimleri: Bir Özel Hastane Örneği

AKBAŞ M. , AYŞE Ş., Tekin Taparlı Z., GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş.

7. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 April 2013

2013

2013

Mobbing Experiences Of Health Workkers:Case Of A Private Hospital

AKBAŞ M. , Şenoğlu A., Tekin Taparlı Z., GÖKYILDIZ Ş.

7th İnternational Conference On Quality In Healthcare, Accreditation And Patient Safety, Antalya, Turkey, 10 - 13 April 2013, pp.41

2009

2009

Sağlıkla İlgili Geleneksel Uygulamalara Bir Bakış

HALİDİ ÖZDEMİR G. , ÖZTÜRK M. , ALAN S. , GÖKYILDIZ Ş.

VI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Hatay, Turkey, 27 - 30 May 2009, pp.10

Books & Book Chapters

2022

2022

Ebelikte Acil Durumlar

GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. , AVCIBAY VURGEÇ B.

in: Ebeliğin Temelleri Öğrenciler için Ders Kitabı, Dolgun Gülümser, Özkan Hava, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.346-372, 2022

2019

2019

Vulva Kanseri

AVCIBAY VURGEÇ B. , GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş.

in: Onkoloji Hemşireliği, Can Gülbeyaz, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.927-940, 2019

2019

2019

Vulva Kanseri

AVCIBAY VURGEÇ B. , GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş.

in: Onkoloji Hemşireliği, Can Gülbeyaz, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.927-940, 2019

2019

2019

Vajina Kanseri

AVCIBAY VURGEÇ B. , GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş.

in: Onkoloji Hemşireliği, Can Gülbeyaz, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.941-952, 2019

2019

2019

Vajina Kanserleri

AVCIBAY VURGEÇ B. , GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş.

in: Onkoloji Hemşireliği, Can Gülbeyaz, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.941-952, 2019

2019

2019

Pelvik Ağrı

AVCIBAY VURGEÇ B. , GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş.

in: Pelvik Taban DisfonksiyonuTanı, Tedavi ve BakımdaHemşirelere Yönelik Güncel Yaklaşımlar, KIZILKAYA BEJİ Nezihe, ÇAYIR Gülsen, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.105-118, 2019

2017

2017

Doğum Ağrısında Akupressur Kullanımı

Kucuk E., ALAN S. , GÖKYILDIZ Ş.

Lap/ Lambert Academic Publishing, Berlin, 2017 Sustainable Development

2015

2015

Sıcak Basması

OSKAY Ü., GÖKYILDIZ Ş. , DİŞSİZ M., BİLGİÇ D.

in: Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım, GÜLBEYAZ CAN, Editor, Nobel Tıp İstanbul Kitabevi, İstanbul, pp.249-263, 2015

2015

2015

Vulva ve Vajina Kanserleri

GÖKYILDIZ Ş. , AVCIBAY VURGEÇ B.

in: Onkoloji Hemşireliği, Gülbeyaz Can, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, pp.763-781, 2015

2015

2015

Vulva ve Vajina Kanserleri

GÖKYILDIZ Ş. , AVCIBAY B.

in: Onkoloji Hemşireliği, GÜLBEYAZ CAN, Editor, Nobel Tıp İstanbul Kitabevi, İstanbul, pp.763-781, 2015

2011

2011

Reproductive Health Production and Promotion

GÖKYILDIZ Ş.

in: Reproductive Health, Bayram GO, Beji NK, Gökyıldız Ş, Editor, Nova Science Publishers, Inc, New York, pp.141-162, 2011

2011

2011

Conception

GÖKYILDIZ Ş. , Onat G., Kızılkaya Beji N.

in: Reproductive Health, Bayram GO, Beji NK, Gökyıldız Ş, Editor, Nova Science Publishers, Inc, New York, pp.25-36, 2011

2011

2011

Menopause

GÖKYILDIZ Ş.

in: Reproductive Health, Bayram GO, Beji NK, Gökyıldız Ş, Editor, Nova Science Publishers, Inc, New York, pp.47-68, 2011

2011

2011

Fertility Control

Onat G., GÖKYILDIZ Ş. , Kızılkaya Beji N.

in: Reproductive Health, Bayram GO, Beji NK, Gökyıldız Ş, Editor, NOVA Science Publishers Inc. , New York, pp.79-110, 2011

2010

2010

Reproductive Health

Onat G., Kızılkaya Beji N., GÖKYILDIZ Ş.

in: Sexuality Education and Attitudes, Stanovic J, Lalic M, Editor, Nova Science Publishers, Inc, New York, pp.1-64, 2010

Supported Projects

2015 - 2015

2015 - 2015

Complementary and Alternative Medicine for Chronic Pelvic Pain

Project Supported by Higher Education Institutions

GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. (Executive)

2014 - 2015

2014 - 2015

Health Promoting Lifestyle Behaviours of Pregnant Women in TurkeySustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. (Executive)

Scientific Refereeing

June 2016

June 2016

Worldviews on Evidence-Based Nursing

Journal Indexed in SSCI

December 2015

December 2015

Quality of Life Research/Anxiety and depression analyses of patients undergoing diagnostic cystoscopy

SCI Journal

June 2015

June 2015

Worlviews on Evidence Base Nursing/The Effect of Foot Reflexology Applied to Women Aged Between 40 and 60 on Vasomotor Complaints and Quality of Life

Journal Indexed in SSCI

Awards

June 2017

June 2017

Effects of Music Therapy on Labor and Anxiety in Turkish First-Time Mothers. Best Paper Presenter

International Association for Promotion of Healthcare and Life-Science Research

April 2017

April 2017

Ebelik Öğrencilerinin Mesleki Yeterlilik Algıları ile Bilişüstü Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenemsi. Sözel Bildiri Ödülü Birinciliği

Biruni Üniversitesi

April 2015

April 2015

Beden Kitle İndeksi İle Aile Planlaması Yöntemlerinin Kullanılma Durumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 6. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, 2015. (En İyi Poster Bildiri 1.?lik Ödülü).

İstanbul Üniversitesi

April 2015

April 2015

Ebelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, 6. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, 2015. (En İyi Sözel Bildiri 2.?lik Ödülü).

İstanbul ÜniversitesiEdit Congress and Symposium Activities

2017

2017

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi

Invited Speaker

Adana-Turkey

2017

2017

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2016

2016

Acil Obstetrik Bakım Programı

Invited Speaker

Adana-Turkey

2016

2016

Acil Obstetrik Bakım Programı

Invited Speaker

Adana-Turkey

2016

2016

Acil Obstetrik Bakım Programı

Invited Speaker

Adana-Turkey

2016

2016

Acil Obstetrik Bakım Programı

Invited Speaker

Adana-Turkey

2015

2015

7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 168

h-index (WOS): 7