Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Cioran Ve Şiir

Özne , no.35, pp.341-348, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Hegel'in Özdeşlik Meselesi

Beytulhikme , no.11:3, pp.1315-1354, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Cioran’xxın Nietzsche’xxsi

Özne , no.31, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Cioran'ın Nietzsche'si

Özne Dergisi , vol.31, pp.681-692, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Doğu Batı Arasında Ziya Somar

Özne , no.30, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Doğu-Batı Atasında Ziya Somar

Özne Dergisi , vol.30, pp.253-263, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Derrida ve Tekillik Edebiyatı

Beytulhikme , vol.8, no.2, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Platonculuğun Deleuzecü Ters Çevrilmesi

Özne , no.24, pp.409-418, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Wittgenstein ı Rorty ve Irigaray ile Okumak

Beytülhikme , vol.5, no.2, pp.167-187, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Heidegger’in Nietzsche Okumasına Deleuzecü Bir Şerh

Özne , no.16, pp.144-151, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Baudrillard'ı Unutmak

Virgül , no.122, pp.20-21, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

İkili Kültür Aşılabildi mi?

Cogito , no.54, pp.278-282, 2008 (Scopus) Sustainable Development

Emil Cioran Alfabesi

Siyahi , no.9, pp.158-165, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Lacan’ı Anlamak

Virgül , no.107, pp.48-51, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Cioran'ın Bütün Eserlerine Bir Giriş

Virgül , no.104, pp.64-68, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Swanların Semtindeki Filozof

Sınırda , no.4, pp.79-81, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Felsefenin Karadeliği: F. Nietzsche

Özne , no.3, pp.25-28, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Paul Feyerabend ve Epistemolojik Anarşizm

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sinop, Turkey, 18 - 20 November 2021, pp.19-20

Nietzsche Ve Etik

III. International Ethics Congress, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2021, pp.263-266

Dostoyevski and Philosophy

IKSAD INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES-VI, 26 - 28 March 2021, pp.28-32

Deleuze ve Proust

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCİENCES & HUMANITIES, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.223-224

Deleuze ve Felsefe Tarihi

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2019, pp.25

Türk Düşüncesinde Nietzsche Alımlanması

4. Uluslararası Sosyal Ve İdari Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.354

Books & Book Chapters

Hermenötiğe Nietzscheci Yaklaşımlar

in: Nietzsche:Modernizmden Queer Teoriye, Sasık Erol Er,Volkan Ay, Editor, Pinhan Yayıncılık, İstanbul, pp.91-113, 2022

Hermenötiğe Nietzscheci Yaklaşımlar

in: Nietzsche Modernizmden Queer Teoriye, Er Sadık Erol, Ay Volkan, Editor, Pinhan Yayınevi, İstanbul, pp.91-113, 2022

Fransız Nietzscheciliği ve Postyapısalcılığın Ortaya Çıkışı

in: Nietzsche: Modernizmden Queer Teoriye, Sadık Erol Er,Volkan Ay, Editor, Pinhan Yayıncılık, İstanbul, pp.179-209, 2022

Nietzsche ve Müzik

in: Sanatı Felsefeyle Düşünmek, Şule Gece, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.155-165, 2021

Bedai Akarsu ve Çağdaş Felsefeye Bakışı

in: Felsefenin Aydınlık Yüzü Bedia Akarsu, Mustafa Günay, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.153-159, 2021

Emil Cioran'da Ontolojik Bir Suç/luluk olarak Doğmuş Olma

in: Günah Evinin Gölgeleri-Kurguda Varoluşsal Suçluluk, Canan Olpak Koç, Editor, Çolpan Kitap, Ankara, pp.77-85, 2021

Deleuzecü Bir Estetikten Bahsedilebilir mi?

in: Spinoza: Düşüncenin Hızları, Sadık Erol Er,Celal Gürbüz, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.97-111, 2021

Nietzsche ve Romantizm

in: Romantizm, Fatma Sıla Sandal,Ulaş Bager Aldemir, Editor, Pinhan Yayıncılık, İstanbul, pp.117-137, 2021

Deleuze ve Antik Felsefe

Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2020

Deleuze, Derrida ve Anarşizm

in: Anarşizm, Ali Osman Gündoğan,Kemal Bakır, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.467-490, 2020

Felsefe Araştırmaları

Akademisyen Yayınevi, Ankara, 2019

Nietzsche

Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2019

Heidegger'in Nietzsche'si

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2019

Nietzsche, Dionysos ve Müziğin Ontolojisi

in: Nietzsche , Sadık Erol Er,Volkan Ay, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.85-107, 2019

İnsanın Yükünün Üstesinden Gelmek: Nietzsche, Deleuze ve Yaşamın Olanakları

in: Nietzsche, Sadık Erol Er,Volkan Ay, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.447-461, 2019

Türk Düşüncesinde Nietzsche Alımlaması (Baha Tevfik-Ahmet Nebil-Memduh Süleyman)

in: Felsefe Araştırmaları, Er, Sadık Erol, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.73-82, 2019

Cioran Düşüncesinde Tanrı-İnsan-Şeytan Geriliminin Ontolojisi

in: Emil Cioran: Uykusuzluk Göğünde Bir Dolunay, er sadık erol- varolun onur, Editor, Çizgi Kitapevi, Konya, 2018

E. M. Cioran: Uykusuzluk Göğünde Bir Dolunay

in: Emil Michel Cioran: Uykusuzluk Göğünde Bir Dolunay, ER Sadık Erol- VAROLUN Onur, Editor, Çizgi Kitapevi, 2018

"Kararverilemez Pharmakon": Derrida'nın Phaidros Okuması

in: Yaşayan Platon: Çağdaş Fransız Felsefesinde Platon Okumaları, Sadık Erol Er,Birdal Akar, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.99-117, 2017

Platon'un Şöleni'nde Alkibiades'in Konuşmasıyla Diğer Konuşmalar Arasındaki İlişki Üzerine

in: Yaşayan Platon: Çağdaş Fransız Felsefesinde Platon Okumaları, Sadık Erol Er,Birdal Akar, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.11-15, 2017

Hegel Paris’te

Otonom Yayıncılık, İstanbul, 2016

Fark ve Olumsuzun Tekrarı ya da Deleuze'ün Hegel'i

in: Hegel Paris'te: Fransızların Hegel Okuması, Sadık Erol ER, Editor, Otonom Yayıncılık, İstanbul, pp.241-266, 2016

Fark ve Olumsuzun Diyalektiği ya da Deleuze'ün Hegel'i

in: Hegel Paris te Fransızların Hegel Okuması, Er Sadık Erol, Editor, Otonom, otonom, pp.241-266, 2016

Ziya Somar

in: Tanzimattan Günümüze Türk düsünürleri, Süleyman Hayri Bolay, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1613-1629, 2015

Ziya Somar

in: Tanzimattan Günümüze Türk düşünürleri, Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, Editor, Nobel, Ankara, pp.2568-2578, 2015

Fransada Derrida ve Heidegger

in: Heidegger Paris’te: Fransızların Heidegger Okuması, Sadık Erol Er, Editor, Otonom Yayıncılık, İstanbul, pp.47-80, 2014

Heidegger ve Deleuze

in: Heidegger Paris’te:Fransızların Heidegger Okuması, Sadık Erol Er, Editor, Otonom Yayıncılık, İstanbul, pp.187-201, 2014

Elias Canetti'de Yabancılaşma ve Ölüm

in: Felsefe ve Edebiyat, Ali Osman Gündoğan-Mustafa Günay, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.377-386, 2014

Heidegger'in Nietzsche'sine Deleuzecü Bir Serh

in: Nietzsche Paris'te, er sadık erol, Editor, Otonom Yayıncılık, İstanbul, pp.221-234, 2013

Tanrının Ölümünden Insanın Arkeolojik Katline Ya da Foucault'nun Nietzsche'si

in: Nietzsche Paris'te [Fransızların Nietzsche Okuması], er sadık erol, Editor, Otonom Yayıncılık, İstanbul, pp.291-310, 2013

Gilles Deleuze'ün Fark Felsefesi

Çizgi Kitapevi Yayınları, Konya, 2012

Niçin Taşrada Kalıyorum?

in: Heidegger, Zehragül Aşkın, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.205-207, 2012

Heidegger ve Teoloji

in: Heidegger, Zehragül Aşkın, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.208-221, 2012

Felsefi Nomadlık: Düsüncenin Yersizyurtsuzluguna Dair [Deleuzecü Bir Çerçeveleme])

in: Flanör Düşünce, Köse Hüseyin, Editor, Ayıntı Yayınları, İstanbul, pp.45-58, 2012

Filozo-Kral

in: Felsefe Ansiklopedisi, Ahmet Cevizci, Editor, Ebabil Yayınları, Ankara, pp.588-594, 2009

Hiçliğn Doruklarında Cioran

Bilim Sanat Yayınları, Ankara, 2006

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski

in: Felsefe Ansiklopedisi, Ahmet Cevizci, Editor, Ebabil, Ankara, pp.708-716, 2006

Emil Michel Cioran

in: Felsefe Ansiklopedisi, Ahmet Cevizci, Editor, Babil, Ankara, pp.234-240, 2005

Samuel Beckett

in: Felsefe Ansiklopedisi, Ahmet Cevizci, Editor, Etik Yayınları, İstanbul, pp.224-230, 2004

Metrics

Publication

97

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Project

2
UN Sustainable Development Goals