Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Philosophical Foundations of Karacaoglan's Poetry

MILLI FOLKLOR, no.127, pp.186-193, 2020 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Cioran’xxın Nietzsche’xxsi

Özne, no.31, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cioran'ın Nietzsche'si

Özne Dergisi, vol.31, pp.681-692, 2019 (International Refereed University Journal)

Irigaray, Feminizm ve Felsefe

Beytülhikme Felsefe Dergisi, vol.3, no.9, pp.819-841, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Irigaray, Feminizm ve Psikanaliz

Beytulhikme, no.9, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Irigaray, Feminism and Psychoanalysis

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, vol.9, no.3, pp.819-841, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Doğu Batı Arasında Ziya Somar

Özne, no.30, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğu-Batı Atasında Ziya Somar

Özne Dergisi, vol.30, pp.253-263, 2019 (International Refereed University Journal)

Derrida ve Tekillik Edebiyatı

Beytulhikme, vol.8, no.2, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ozan Telli Şiirinin Felsefi Temelleri

İnsancıl, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının ’xxFelsefe’xx Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Beytulhikme An International Journal of Philosophy, vol.1, no.13, pp.335-359, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının 'Felsefe' Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

BEYTULHİKME AN INTERNATİONAL JOURNAL OF PHİLOSOPHY, vol.7, no.1, pp.335-359, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Metaphoric Perceptions of the Preservice Turkish Teachers about the Term 'Philosophy'

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, vol.7, no.1, pp.335-359, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Deleuze’ün Soyağacında İzi Sürülmeyen Bir İsim: Kierkegaard

Özne, no.25, pp.161-172, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Platonculuğun Deleuzecü Ters Çevrilmesi

Özne, no.24, pp.409-418, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fernando Pessoa da Felsefi bir Problem Olarak Huzursuzluk ve Cansıkıntısı

özne, no.23, pp.279-287, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Wittgenstein ı Rorty ve Irigaray ile Okumak

Beytülhikme, vol.5, no.2, pp.167-187, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reading Wittgenstein within the Framework of Rorty and Irigaray

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, vol.5, no.2, pp.169-189, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Felsefe Araştırmaları

Akademisyen Yayınevi, Ankara, 2019

Heidegger'in Nietzsche'si

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2019

Türk Düşüncesinde Nietzsche Alımlaması (Baha Tevfik-Ahmet Nebil-Memduh Süleyman)

in: Felsefe Araştırmaları, Er, Sadık Erol, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.73-82, 2019

E. M. Cioran: Uykusuzluk Göğünde Bir Dolunay

in: Emil Michel Cioran: Uykusuzluk Göğünde Bir Dolunay, ER Sadık Erol- VAROLUN Onur, Editor, Çizgi Kitapevi, 2018

Cioran Düşüncesinde Tanrı-İnsan-Şeytan Geriliminin Ontolojisi

in: Emil Cioran: Uykusuzluk Göğünde Bir Dolunay, er sadık erol- varolun onur, Editor, Çizgi Kitapevi, Konya, 2018

Fark ve Olumsuzun Tekrarı ya da Deleuze'ün Hegel'i

in: Hegel Paris'te: Fransızların Hegel Okuması, Sadık Erol ER, Editor, Otonom Yayıncılık, İstanbul, pp.241-266, 2016

Fark ve Olumsuzun Diyalektiği ya da Deleuze'ün Hegel'i

in: Hegel Paris te Fransızların Hegel Okuması, Er Sadık Erol, Editor, Otonom, otonom, pp.241-266, 2016

Ziya Somar

in: Tanzimattan Günümüze Türk düsünürleri, Süleyman Hayri Bolay, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1613-1629, 2015

Ziya Somar

in: Tanzimattan Günümüze Türk düşünürleri, Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, Editor, Nobel, Ankara, pp.2568-2578, 2015

Elias Canetti'de Yabancılaşma ve Ölüm

in: Felsefe ve Edebiyat, Ali Osman Gündoğan-Mustafa Günay, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.377-386, 2014

Heidegger'in Nietzsche'sine Deleuzecü Bir Serh

in: Nietzsche Paris'te, er sadık erol, Editor, Otonom Yayıncılık, İstanbul, pp.221-234, 2013

Tanrının Ölümünden Insanın Arkeolojik Katline Ya da Foucault'nun Nietzsche'si

in: Nietzsche Paris'te [Fransızların Nietzsche Okuması], er sadık erol, Editor, Otonom Yayıncılık, İstanbul, pp.291-310, 2013

Gilles Deleuze'ün Fark Felsefesi

Çizgi Kitapevi Yayınları, Konya, 2012

Felsefi Nomadlık: Düsüncenin Yersizyurtsuzluguna Dair [Deleuzecü Bir Çerçeveleme])

in: Flanör Düşünce, Köse Hüseyin, Editor, Ayıntı Yayınları, İstanbul, pp.45-58, 2012

Hiçliğn Doruklarında Cioran

Bilim Sanat Yayınları, Ankara, 2006