Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Binalarda Düşük ve Sıfır Karbon (LZC) Teknolojilerinin Uygulanabilirliği ve Londra `Shoreditch İstasyonu? Örneği

Journal of the Faculty of Architecture,METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, JFA, cilt.31, no.2, ss.223-240, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

AN ANALYSIS OF THE FEASIBILITY OF LOW AND ZERO CARBON TECHNOLOGIES IN BUILDINGS - A CASE STUDY FROM LONDRA 'SHOREDITCH STATION'

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, cilt.31, ss.223-240, 2014 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İngiltere' de Yeniden İşlevlendirilen Bir Yapının Çevresel Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik Analizler

TMMOB - Güney Mimarlık Dergisi, ss.26-35, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konut Çevre Kalitesine İlişkin Memnuniyetin Ölçülmesi - The Measurement of Satisfactıon

The Housing Environmental Quality, IMJST-International Multilingual Journal of Science and Techonology, cilt.1, ss.2528-9810, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Strategies Developed For Balanced Housing Model With Climate And EvaluatingOf Design Control List

IMJST-International Multilingual Journal of Science and Techonology, ss.161-167, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Movements And Problems Of Domestic Tourism

European International Journal Of Science And Research (EIJSR), cilt.1, no.2, ss.21-29, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Binalarda Günışığı Etkisinin Değerlendirilmesi ve Londra?dan Bir Örnek

Mimarlık Dergisi, ss.61-65, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel Tasarım Kalitesi ve Mimarlık Politikaları

Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.23, ss.287-302, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Physical Impacts of Residential Settlements on the Mediterranean Coast

Proceeding of the Sixth International Conference, MedCoast 03", İtalya, ss.230

Evaluation of Climatic Effects on Building Design : Adana Example",

2nd FAE International Symposium, Creating the Future, Kıbrıs (Kktc), ss.73

Bitkilendirilmiş Cephelerin Çevresel - Ekolojik Etkileri?

9. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2018, ss.241-249

Promoting Sustainable Tourism for Coastal Areas - The Case of Turkey's Kızkalesi

The First International Conference on the Management of Coastal Recreational Resources "Beaches, Yacht Marinas & Coastal Ecotourism, Valetta, Malta, 20 - 23 Ekim 2004, ss.345-350

A Research on Summer Dwelling Settlements Located on the East Mediterrenean Coast

International Medcoastland Project, Workshop I, Ecosystem- Based Asssessment, Adana, Türkiye, 2 - 07 Haziran 2003, ss.127-130

The Role of Facade Materials in Establishing Environmental Identity

2nd FAE International Symposium, "Creating the Future, 2nd FAE International Symposium, Creating the Future, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 14 Kasım 2002, ss.35-38

Kitap & Kitap Bölümleri

Energy Efficiency of Traditional Adana Houses Based On Openings

Scientific Developments 2019, Mehmet Dalkılıç, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, ss.13-22, 2019

İhsan Çerçi ve Gökçe Apartmanları

Adana Mimarlık Rehberi, Saban D., Karaman F., Erman, O., Durukan İ., , Editör, Tmmob Mimarlar Odası Adana Şubesi, Adana, ss.173-0, 2006