Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Magnetic, electronic and mechanical properties of SeXO3 (X = Mn, Ni) with the LSDA plus U framework

JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.850, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mechanical, electronic and optical properties of SeZnO3: a GGA+U study

PHILOSOPHICAL MAGAZINE, cilt.100, sa.5, ss.601-618, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of structural and mechanical properties of rutile SnO2

MATERIALS RESEARCH EXPRESS, cilt.6, sa.8, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ab initio study of the linear and nonlinear optical responses in BiAlO3

PHILOSOPHICAL MAGAZINE, cilt.96, ss.190-207, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

First-principles study of structural stability, elastic and dynamical properties of MnS

COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, cilt.95, ss.99-105, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Structural, electronic, elastic and vibrational properties of BiAlO3: A first principles study

JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.574, ss.520-525, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

First-principles study of electronic structure and optical properties of Sr(Ti,Zr)O-3

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS, cilt.11, sa.3, ss.387-393, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The nonlinear optical susceptibility and electro-optic tensor of ferroelectrics: first-principle study

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS, cilt.10, ss.239-252, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

FIRST-PRINCIPLES STUDY OF THE ELECTRONIC, LINEAR, AND NONLINEAR OPTICAL PROPERTIES OF Li(Nb, Ta)O-3

INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B, cilt.24, sa.32, ss.6277-6290, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ab initio volume-dependent elastic and lattice dynamics properties of KTaO3

PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS, cilt.247, sa.1, ss.93-97, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ab initio study of the structural, electronic and optical properties of NaTaO3

PHILOSOPHICAL MAGAZINE, cilt.90, sa.21, ss.2965-2976, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Non-linear optical susceptibilities and electro-optic tensor of some ferroelectrics: first principle study

JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, cilt.11, sa.3, ss.280-288, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

First-principles studies of the electronic structure and optical properties of AgBO3 (B=Nb,Ta) in the paraelectric phase

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS, cilt.6, sa.3, ss.730-736, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electronic and optical properties of KTaO3: Ab initio calculation

PHYSICA B-CONDENSED MATTER, cilt.394, sa.1, ss.81-85, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electronic structure and optical properties of KNbO3: First principles study

OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS, cilt.1, sa.3, ss.100-107, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Electret states in some electrooptical materials

FERROELECTRICS, cilt.296, ss.117-125, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Urbach rule and optical properties of the LiNbO3 and LiTaO3

JOURNAL OF OPTICS A-PURE AND APPLIED OPTICS, cilt.1, sa.3, ss.424-427, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The energy loss spectroscopy of ABO(3) ferroelectrics

JOURNAL OF ELECTRON SPECTROSCOPY AND RELATED PHENOMENA, cilt.79, ss.75-78, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ti3Al Yapısal ve Elastik Özelliklerinin Teorik Araştırılması

gazi journal of engineering science, cilt.4, sa.1, ss.46-49, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Theoretical Study on Structural and Elastic Properties of Ti3Al

Gazi Journal of Engineering Sciences, cilt.4, sa.1, ss.46-49, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Mechanical Properties of SnO2 Crystals in CaCl2 Type Structure

Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering, cilt.17, ss.399-405, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering

aku j. sci. eng., cilt.17, ss.399-405, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Basınç altında alfa-PbO2 fazındaki SnO2'nin yapısal ve mekanik özelliklerinin araştırılması

Sakarya University Journal Of Science, cilt.21, ss.411-419, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Basınç altında α -PbO2 fazındaki SnO2’nın yapısal ve dinamik özelliklerinin araştırılması

Sakarya University Journal of Science, cilt.21, sa.3, ss.411-419, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ferroelektrik Ve Paraelektrik Fazdaki SSbI Elektronik ve Mekanik Özelliklerinin Ab İnitio Hesabı

Journal of Science And Engineering, cilt.34, sa.1, ss.78-88, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Ferroelektrik ve Paraelektrik Fazdaki SbSI Elektronik ve Mekanik Özelliklerinin Ab İnitioHesabı

Ç. Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.34, sa.1, ss.78-88, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Linear and nonlinear optical susceptibilities in some ferroelectrics: Ab-initio calculation

Int. J. Nanoelectronics and Materials, cilt.3, ss.37-51, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stimulated Polarization in LiNbO3 and Ba2NaNb5O15 Crystals

Turkish J. Of Physics, cilt.26, ss.19-24, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SnO2/Cu2O and ZnO/Cu2O Thin Film Solar Cells

Marmara Üniversitesi Fen Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.23-32, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Study of the LiNbO3 and LiTaO3 Absorption Edge

Turkish J. Of Physics, cilt.22, ss.41-45, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Energy Loss Spectrum in Oxygen-Octahedron Ferrolectric

Turkish J. Of Physics, cilt.19, ss.766-772, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Thin Film SnO2/Cu2O Solar Cells

Ç. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimler Dergisi, cilt.5, no.3, ss.77-82, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A GGA+U Study of Electronic and Mechanical Properties of SeZnO3

Turkish Physical Society 34th International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2018, ss.259

Electronic, Magnetic and Elastic Properties of SeNiO3: LSDA+U Calculation

:Turkish Society 34th International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2018, ss.471

A Theoretical Study on Structural and Elastic Properties of Ti3Al

International Advanced Researches Engineering Congress-2017, Osmaniye, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, ss.740-742

Ab Initio Study Of Structure And Elastic Properties Of Ab YAl And YAl2

International Conference On Material Science And Technology, Nevşehir, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2017, ss.297

Ab Initio Study Of Structure And Elastic Properties Of Yal And YAl2

International Conference On MaterialScience And Technology, 11 - 13 Eylül 2017

Electronic Properties Of Some Rare-earth Scandates : Ab -Initio Study

Turkish Physical Society 33rd International PhysicsCongress, 6 - 10 Eylül 2017

Investigation of Structural and Dynamic Properties in alfa PbO2 Phase of snO2 Under Pressure

Turkish Physical Society 32 nd International Physics Congress, Bodrum, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2016

Investigation of mechanical properties of SnO2 crystals in CaCl2 type structure

2nd iInternational Congress on the World of Technology and Advanced Materials, Kırşehir, Türkiye, 28 Eylül - 02 Ekim 2016, ss.11

Investigation of structural and dynamic properties in ?-PbO2 phase of SnO2 under pressure

Turkish Physics Society 32nd International Congress, Muğla, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2016, ss.386

PHYSICAL PROPERTIES OF LiTaO3 FERROELECTRIC AND PARAELECTRIC PHASES

9th INTERNATIONAL PHYSICS CONFERENCEOF THE BALKAN PHYSICAL UNION, 24 - 27 Ağustos 2015

INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF SbX S Se Te I CRYSTALS IN PARAELECTRIC PHASE

9th INTERNATIONAL PHYSICS CONFERENCEOF THE BALKAN PHYSICAL UNION, 24 - 27 Ağustos 2015

LATTİCE DYNAMICS OF SbTeI CRYSTAL

9th INTERNATIONAL PHYSICS CONFERENCEOF THE BALKAN PHYSICAL UNION, 24 - 27 Ağustos 2015

First-Principles calculation of electronic and optical properties of SbTeI

Turkish Physical Society 31ST International Physical Congress, Muğla, Türkiye, 21 - 24 Temmuz 2014, ss.140

Ab Initio of elastic properties and anisotropy of SbTeI

Turkish Physical Society 31ST International Physical Congress, Muğla, Türkiye, 21 - 24 Temmuz 2014, ss.141

Ferroelektrik SbSI kristalinin Yapısal, Elektronik ve Dinamik Özelliklerinin İncelenmesi:Ab İnitio hesabı

Turkish Physical Society 30th International Physical Congress, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2013, ss.177

SbSeI Kristalinin Yapısal, Elektronik ve Elastik Özelliklerinin İncelenmesi

Turkish Physical Society 30th International Physical Congress, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2013, ss.176

Paraelektrik SbSI Kristallerinin Yapısal, Elektronik, Elastik ve Titreşim Özelliklerinin İncelenmesi.

Turkish Physical Society 30th International Physical Congress, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2013, ss.175

BiAlO3 Kristallerinin Yapısal, Elektronik ve Elastik Özelliklerinin İncelenmesi

29th International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2012, ss.209

BiCoO3 Kristallerinin yapısal, elektronik ve elastik özelliklerinin incelenmesi

Yoğun Madde Fiziği ? İzmir Toplantısı, İzmir, Türkiye, 06 Nisan 2012, ss.20

Alfa-MnS'nin yapısal, elektronik ve dinamik özelliklerinin ab initio yöntemiyle incelenmesi

Yoğun Madde Fiziği ? İzmir Toplantısı, İzmir, Türkiye, 06 Nisan 2012, ss.76

Oda sıcaklığında AgTaO3 kristalinin elektronik ve dinamik özelliklerinin incelenmesi: Ab initio hesabı

18. Yoğun Madde Fiziği ? Ankara Toplantısı, Ankara, Türkiye, 25 Kasım 2011, ss.10

Electronic, Lineer and Nonlinear Optical Properties of LiTaO3 : First-Principles Calculations

2nd International Meeting on Materials for Electronic Applications,IMMEA-2009, Hammamet, Tunus, 8 - 10 Mayıs 2009, ss.2

Paraelektrik fazdaki AgTaO3 kristalinin elektronik ve optik özelliklerinin incelenmesi:Ab initio hesabı

14. Yoğun Madde Fiziği ? Ankara Toplantısı, Ankara, Türkiye, 02 Kasım 2007, ss.14

İlk Prensip Yöntemiyle AgNbO3 Kristalinin Elektronik ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi

24th International Physics Congress, Malatya, Türkiye, 28 - 31 Temmuz 2007, ss.139

Paraelektrik fazdaki NaNbO3 kristalinin elektronik ve optik özelliklerinin incelenmesi

13. Yoğun Madde Fiziği - Ankara, Ankara, Türkiye, 03 Kasım 2006, ss.113

BaTiO3 kristalindeki dipol etkileşiminin bilgisayar simülasyonu

12. Yoğun Madde Fiziği - Ankara Toplantısı, Ankara, Türkiye, 18 Kasım 2005, ss.17

Computer Simulation of Ferroelectric Properties of BaTiO3

Türk Fizik Derneği 23. Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 13 Eylül 2005, ss.1319-1322

Argand Diagram And Oscilllation Description Of Electron State In Ferroelastic Crystals

The Fourth International Seminar On Ferroelastics Physics, Voronezh, Rusya, 15 - 18 Eylül 2003, ss.32

Optoelectronic Implementation of Multilayer Neural Networks in a Single Photorefractive Crystals

International Conference Piezotechnics-99, Rostov-Don, Rusya, 8 - 11 Ağustos 1999, ss.241

Photoferroelectric Based Optical Neural Network

New Trends In Artificial Intelligence & Neural Networks, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 1997, ss.232-236