Education Information

Education Information

 • 2002 - 2008 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma, Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Çukurova Bölgesi Buğday Ekim Alanlarında Kök, Kökboğazı ve Sap Çürüklüğü Hastalığının Durumu, Bazı Buğday Çeşitlerinin Hastalığa Karşı Reaksiyonları, Farklı Gübreleme Pratikleri ve Fungisit Uygulamalarının Hastalık Gelişimine Etkileri

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma

 • 2002 Postgraduate

  Kavunda Fusarium Solgunluğuna Karşı Trifluralin ve Acetochlor Herbisitleri Kullanılarak Dayanıklılığın Teşvik Edilmesi

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2016Isolation and Identification of Grapevine Fungal Trunk Pathogens

  Vocational Course , Polytechnical University of Valencia, Department of Plant Protection, Valencia, Spain

 • 2011Identification of Plant Pathogens and Their Management

  Vocational Training , University of California Riverside, Plant Pathology and Microbiology, USA

 • 2010Moleküler Biyoloji Teknikleri Eğitimi

  Vocational Training , TÜBİTAK-MAM, Gebze, Kocaeli, Türkiye