Araştırma Alanları

  • Tıp

  • Sağlık Bilimleri

  • Temel Tıp Bilimleri

  • Biyokimya

  • Kimya

  • Biyokimya

  • Enzim Kinetiği

  • Temel Bilimler