Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2008 Tıpta Uzmanlık

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp, Türkiye

 • 1995 - 2001 Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2006 Tıpta Uzmanlık

  Ekstremite kırık ve/veya çıkık tedavisi için kapalı redüksiyon yapılan hastalarda etomidat ve ketaminin sedasyon yapıcı etkilerinin karşılaştırılması

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2013Temel Eğitim Becerilerini Geliştirme

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ÇÜTF

 • 2013Kanın Uygun Klinik Kullanımı

  Sağlık ve Tıp , Avrupa Birliği Projesi-Sağlık Bakanlığı

 • 2013Temel ve İleri Acil Ultrason Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , ÇÜTF-TATD

 • 2012Hastane Afet Planı Eğitim kursu

  Sağlık ve Tıp , ÇÜTF-TATD

 • 2010Klinik Toksikoloji

  Sağlık ve Tıp , ÇÜTF-TATD

 • 2009Hizmet Kalite Standartları Eğitimi

  Kalite Yönetimi , Adana İl Sağlık Müdürlüğü

 • 2009İstanbul Protokolü Hakkında Eğitim Programı

  Sağlık ve Tıp , Avrupa Birliği Projesi-Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Bşk ve TTB

 • 2007Temel Biyoistatistik

  Sağlık ve Tıp , ÇÜTF-Biyoistatistik

 • 20064. Kanıta Dayalı Tıp ve Tanı Makalelerinde Eleştirel Değer Biçme

  Sağlık ve Tıp , ÇÜTF-Biyoistatistik

 • 2006Temel Biyoistatistik

  Sağlık ve Tıp , ÇÜTF-Biyoistatistik

 • 2004Travma ve Resüsitasyon Kursu

  Sağlık ve Tıp , Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği-Hacettepe Ünv

 • 2003İleri Kardiyak Yaşam Desteği kursu

  Sağlık ve Tıp , TKD-ATUDER