Education Information

Education Information

 • 2002 - 2008 Expertise In Medicine

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Acil Tıp, Turkey

 • 1995 - 2001 Undergraduate

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Tıp, Turkey

Dissertations

 • 2006 Expertise In Medicine

  Ekstremite kırık ve/veya çıkık tedavisi için kapalı redüksiyon yapılan hastalarda etomidat ve ketaminin sedasyon yapıcı etkilerinin karşılaştırılması

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Acil Tıp

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2013Temel Eğitim Becerilerini Geliştirme

  Education Management and Planning , ÇÜTF

 • 2013Kanın Uygun Klinik Kullanımı

  Health&Medicine , Avrupa Birliği Projesi-Sağlık Bakanlığı

 • 2013Temel ve İleri Acil Ultrason Eğitimi

  Health&Medicine , ÇÜTF-TATD

 • 2012Hastane Afet Planı Eğitim kursu

  Health&Medicine , ÇÜTF-TATD

 • 2010Klinik Toksikoloji

  Health&Medicine , ÇÜTF-TATD

 • 2009İstanbul Protokolü Hakkında Eğitim Programı

  Health&Medicine , Avrupa Birliği Projesi-Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Bşk ve TTB

 • 2009Hizmet Kalite Standartları Eğitimi

  Quality Management , Adana İl Sağlık Müdürlüğü

 • 2007Temel Biyoistatistik

  Health&Medicine , ÇÜTF-Biyoistatistik

 • 20064. Kanıta Dayalı Tıp ve Tanı Makalelerinde Eleştirel Değer Biçme

  Health&Medicine , ÇÜTF-Biyoistatistik

 • 2006Temel Biyoistatistik

  Health&Medicine , ÇÜTF-Biyoistatistik

 • 2004Travma ve Resüsitasyon Kursu

  Health&Medicine , Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği-Hacettepe Ünv

 • 2003İleri Kardiyak Yaşam Desteği kursu

  Health&Medicine , TKD-ATUDER