Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Edebiyatta Ölüm ve Şair Nigar Hanım'ın Şiirlerinde İntihar Yazını

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.29, pp.28-41, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sense of Fear and Folk Tales: A Comparative Discussion of Turkish and Irish Narratives

International Journal of Languages Education, pp.151-157, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Değerler Analizine Eleştirel Bir Yaklaşım ve Türk MasallarındaKonuşan Hayvanlar

International Journal of Languages Academy, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Use of Historical Novels in the Teaching of Social Studies: An Analysis of National Struggle Novels from Turkish Literature

International Journal of Science and Research, vol.7, no.4, pp.180-184, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reşat Nuri Güntekin’in Mektep Temsilleri veTiyatro Yoluyla Değerler Eğitimi

International Journal of Language Academy, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

KÖY ROMANLARINDA EŞKIYALIK VE KAHRAMAN OLMA ARZUSU

TURKISH STUDIES, vol.11, no.15, pp.31-48, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A WOMAN IN THE OTTOMAN EMPIRE: POET NIGÂR HANIM AND HER LOVE POEMS

İnternational Journal of Language Academy, no.9, pp.367-373, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANLATICI VE BAKIŞ AÇISI BAĞLAMINDA HALİKARNAS BALIKÇISI NIN DENİZ GURBETÇİLERİ ROMANI

TURKİSH STUDİES, vol.10, no.16, pp.97-108, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şair Nigâr Hanım'ın Eserlerinde Geleneksel Eğitim Anlayışı: 'Anne' dili ve Eleştirisi

İnternational Journal of Languages' Education and Teaching, no.6, pp.2316-2324, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tanzimat Tiyatrosunda Avrupalı Kadınlar ve İffet Meselesi

Erdem, no.66, pp.19-28, 2014 (Other Refereed National Journals)

Eşeğin Gölgesi'nde Seyirci ve Haldun Taner'in Çoklu Eleştirisi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.19, pp.7-16, 2013 (National Refreed University Journal)

Musahipzade Celâl?in Dramlarında Yapı

Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları, vol.6, no.4, pp.497-504, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

?Ahmet Haşim?de Ev-Yuva ve Doğa İmgesi?

TURKISH STUDIES, vol.7, no.14, pp.739-746, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Halit Ziya?nın Öykülerinde Yazarın Merhameti, Okuyucunun Vicdanı

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.16, pp.23-35, 2012 (National Refreed University Journal)

?Musahipzade Celâl?in Oyunlarında Moderne Dönüşen Gelenek?

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.2, pp.42-52, 2012 (National Refreed University Journal)

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı: Oyun İçinde Hangi Oyun?

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haldun Taner Özel Sayısı, no.5, pp.30-39, 2012 (International Refereed University Journal)

?Dağlarca?nın Çocuk Ve Allah?ında Dinginlik Ve Mistik Duyuşlar?

TÜRKBİLİG:TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI, no.24, pp.143-154, 2012 (International Refereed University Journal)

Sabahattin Ali'nin Romanlarında `Ben?i Yöneten İrade

FRANKOFONİ, no.24, pp.297-311, 2012 (International Refereed University Journal)

Tanpınar?ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Adlı Romanında İronik Mesafe

FRANKOFONİ, no.23, pp.223-237, 2011 (International Refereed University Journal)

Abdülhak Hâmid Tarhan?ın Eserlerinde Doğu-Batı Karşılaştırması ve Kültür Meselesi

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.13, pp.7-21, 2010 (National Refreed University Journal)

?Ahmet Haşim?in `Göl Kuşları?ndaki Şiirlerinde Kuş İmgesi?

Türkbilig, no.20, pp.179-188, 2010 (International Refereed University Journal)

?Yada?nın Gizilgücü? (?Gülten Dayıoğlu?)

VARLIK, no.202, pp.26, 2005 (National Non-Refereed Journal)

ANDAY DA ROMAN OYUN SÖYLEŞİSİ

VARLIK, no.1144, pp.24-29, 2003 (National Non-Refereed Journal)

?Sevda Şener?in Nazım Hikmet?i Tiyatroda Keşfi?

KANAT, no.11, pp.8, 2003 (National Non-Refereed Journal)

KARACAOĞLAN İLE KARAKIZ HİKÂYESİNE KÜRESEL BAKIŞ

E, no.44, pp.67-70, 2002 (National Non-Refereed Journal)

?Karacaoğlan Şiirinin Birleştiriciliği?

MILLI FOLKLOR, no.55, pp.42-45, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

USING FOLKLORE WORKS IN CHILDREN?S LITERATURE AND YAŞAR KEMAL?S THREE ANATOLIAN LEGENDS

INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES ? III, Paris, France, 15 - 17 December 2019, pp.408-416

Abdülkadir Budak’ın Çocuk Şiirleri ve Şair Baba’nın Dili

INTERNATIONAL CONGRESS ONPOLITICAL, ECONOMIC AND SOCIALSTUDIES, 9 - 11 November 2017

GÜNGÖR DİLMEN’İN BEN ANADOLU ADLI ESERİNDE KADIN ve TOPLUM

ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 9 - 11 November 2017

Reşat Nuri Güntekin’s School Representations and Teaching Values through Theater

Internatıonal Congress on Polıtıcal, Economıc and Socıal Studıes, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017

Çocuklara Mahsus Gazete’de Çıkan ilk Çocuk Oyunu ve Değerler Eğitimi

ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 19 - 22 May 2017

Use of Historical Novels in the Teaching of Social Studies: An Analysis of the Four National Struggle Novels

International Conference on Social Sciences Humanities and Education, Paris, France, 27 - 28 April 2017

Death in Literature and the Theme Death in Poet Nigar Hanım’xxs Poems

International Association of Humanities, Social sciences and Management Researches, 27 - 28 April 2017

Namık Kemal in Tiyatronun Eğitici İşlevi Hakkındaki Fikirleri

International Conference on New Horizons in Education, 13 - 15 July 2016

TEODOR KASAP IN HAYAL GAZETESİ NDEKİ TİYATRO ELEŞTİRİLERİ VE İRONİK ÜSLUBU

İnternational Conference on Higher Education, 24 November - 25 October 2016

Köy Romanlarında Eşkiyalık ve Kahraman Olma Arzusu

Second İnternational Symposium On Language Education and Teaching, 25 - 28 May 2016

Yahya Kemal Şiirinin Ritimli Dili: Musiki ve Derûni Ahenk

Second International Symposium On Language Education and Teaching, 25 May 2016

Şair Nigâr Hanım'ın Eserlerinde GelenekselEğitim Anlayışı: 'Anne' Dili ve Eleştirisi

1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.4

A WOMAN IN THE OTTOMAN EMPIRE POET NIGÂR HANIM AND HER LOVE POEMS

15th International Academic Conference, Rome, ROMA, Italy, 14 - 17 April 2015

A Woman in the Ottoman Empire: Poet Nigâr Hanım and Her Love Poems

15th International Academic Conference, Rome, Roma, Italy, 14 - 17 April 2015, pp.1

Halikarnas Balıkçısı'nın Gençlik Denizlerinde Kopan Fırtınalar, "Sahne" ve "Epifanya"

Ulusal Halikarnas Balıkçısı Sempozyumu, Muğla, Turkey, 31 October - 02 November 2013, pp.206-215

Âli Bey'in Lehçetü'l Hakâyık İle Misafiri İstiskal adlı Eserlerinin İronik Üslûp Açısından Karşılaştırılması

13. Uluslar arası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Kars, Turkey, 26 - 29 September 2013, pp.25-33

Abdülhak Hâmid, Makber Ve Unutulamayan Aşk İmgesi

I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 19 May 2013, pp.5-15

Tevfik Fikret in Çocukların Duygu Dünyasına Etki Eden Dili Şermin

IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 22 - 24 December 2011, vol.1, pp.459-467

?Tevfik Fikret?in Şermin?i, Çocuk Dilinin İdeal Dünyası?

IV. Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla, Turkey, 22 - 24 December 2011, pp.459-469

Halikarnas Balıkçısı?nın Doğa-İnsan İkilemi Felâketler Romanı: Aganta Burina Burinata?

Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2011, pp.228-237

Geleneksel Türk Tiyatrosu Meydandan Sahneye Taşınırken?

Mekân ve Kültür VI. Uluslar Arası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 10 September 2011, pp.93-97

Emily ve Nigâr, Farklı Kültürlerin Ortak Duygusu: Platonik Aşk?

Uluslar Arası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, Malatya, Turkey, 5 - 06 May 2011, pp.729-737

Books & Book Chapters