Education Information

Education Information

 • 2013 - 2019 Doctorate

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Mersin University, Sağlık Bilimleri Ensittüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği/Hemşirelik Anabilimdalı, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Mersin University, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Mastektomi yapılan meme kanserli kadınlarda ayak masajının üst ekstremite ağrı şiddeti ve yaşam kalitesine etkisi Sustainable Development

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği

 • 2011 Postgraduate

  Perkütan İntrakoroner Girişim Uygulanan Hastaların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

  Mersin University, Instıtute Of Health Scıences, Hemşirelik

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English