Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Geçiş Ekonomilerinde Sağlık Harcamalarının Etkinliği Üzerine Bir İnceleme

Ege Akademik Bakış Dergisi, cilt.15, ss.523-537, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeni Kurumsalcı Perspektifte Çevresel Yönetişim ve Kurumsal Çerçevenin Önemi

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, cilt.16, ss.179-191, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye Ekonomisinde İç Borçlanmanın Yeri ve Sürdürülebilirliği

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1, ss.82-98, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ROLE OF POLITICAL INTITUTIONS ON SOCIAL CONFLICTS AND ECONOMIC ACCUMULATION: A CASE STUDY OF TURKEY

19th International Academic Conference, Floransa, İtalya, 16 - 19 Eylül 2015, ss.71-85 Creative Commons License