Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2018 Tilki (Vulpes vulpes) servical vertebra?larının morfometrik özelliklerinin üç boyutlu rekonstrüksiyon kullanarak incelenmesi.

    Katılımcı

    Adana, Türkiye

  • 2018 Disadvanteges of conventional fixation techniques in anatomy laboratories.

    Katılımcı

    Ankara, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 18

h-indeksi (WOS): 3