Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2011 Doktora

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Ens., Tıbbi Farmakoloji, Türkiye

 • 2000 - 2004 Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Farmakoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  İzole perfüze sıçan mezenterik damar yatağında shear stress etkisi ile indüklenen NOS inhibitörlerine duyarlı ve duyarsız NO aktivitesinde Caveolin-1' in modülatör rolü.

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji

 • 2004 Yüksek Lisans

  İzole perfüze sıçan mezenterik damarlarında NO sentez inhibitörleri varlığında NO donörlerine gösterilen duyarlılık artışının incelenmesi

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Eğitim Becerilerini Geliştirme Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2018İyi Klinik Uygulamaları ve Klinik Araştırmalar Hakkında Temel Eğitim Kursu

  Sağlık ve Tıp , T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

 • 2010Klinik Toksikoloji

  Sağlık ve Tıp , Ç.Ü. Tıp Fakültesi

 • 2007DNA Hasarı, Onarımı ve Hastalıklarla İlişkisi

  Sağlık ve Tıp , Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2006Hücre Biyolojisi Teknikleri Uygulamalı Eğitim Kursu

  Sağlık ve Tıp , TUBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü

 • 2006Moleküler Biyoloji Yöntemleri

  Sağlık ve Tıp , TUBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü

 • 2006Bilimsel Grafik Çizim ve Grafiklerin Sunuma Hazırlama

  Diğer , Ç.Ü: Tıp Fakültesi

 • 2003Laboratuvar Hayvanlarının Kullanımı ve Bakımında Eğitim ve Uygulama Kursu

  Diğer , Ç.Ü.Tıbbi Bilimler Deneysel Araştırma ve Uygulama Kursu

 • 2002Biyoistatistik Kursu

  Diğer , Ç.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Biyoistatistik Derneği