Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Alcapa-Arcapa Hastalarımız: Klinik ve Ekokardiyografik Özellikleri

18. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Turkey, 11 - 14 April 2019

FÖTAL KARDİYOMEGALİNİN NADİR NEDENLERİ

XV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 20 - 23 April 2016

Enzim replasman tedavisi alan infantil Pompe hastalarının kısa orta dönem sonuçları

XIV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Turkey, 15 April 2015 - 18 January 2016

Çocuklarda nadir görülen bir vaskülit Takayasu arteriti

XIV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Turkey, 15 - 18 April 2015

Metrics

Publication

48

Citation (WoS)

83

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

103

H-Index (Scopus)

5

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals