Pulmoner arterden çıkan sağ koroner arter ARCAPA olgusu


DEMİR F. , ERDEM S. , DEMİR H. , Ufuk Utku G., KÜÇÜKOSMANOĞLU O. , ÖZBARLAS N.

XIV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 15 - 18 Nisan 2015

  • Yayın Türü: Bildiri