Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çukurova Üniversitesi Felsefe Grubu Eğitimi Ana Bilim Dalı Yeni Lisans Programının İncelenmesi

Cumhuriyet'imizin Yüzüncü Yılında Türkiye'de Yükseköğretimde Felsefe Eğitimini Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2023

Husserl'in Fenomenolojisi ve Eğitimde Fenomenolojik Yöntemin Uygulanışı

Sinop Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-Geçmişten Günümüze Metodoloji-, Sinop, Turkey, 18 - 20 November 2021 Sustainable Development

1980 sonrası Dönemden Günümüze Lise Felsefe Ders Kitaplarında Özgürlük Kavramı

Al Farabi 3th International Social Science Congress, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2018, pp.104-105

Türkiye’de Yükseköğretimde Nicel Değişimler Karşısında Kalıcı Sorunlar

VIII. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 11 - 12 May 2017, pp.58

Examination in Terms of Various Variable of Postgraduate Theses Written on Philosophy Education in Turkey

10th Humanities and Social Sciences Conference, Dubrovnik, Croatia, 20 - 22 October 2017, pp.7

Öğretmen Adaylarının Kültür Algısı

International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS), Antalya, Turkey, 6 - 08 April 2017

Examination of the Policies Pursued for the Last Period of Philosophy Sociology and Psychology Teachers

INTCESS14 - International Conference on Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 3 - 05 February 2014 Sustainable Development

Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşım Çerçevesinde Bilgi Sorunu

Eğitim Felsefesi Ulusal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 22 November 2013, pp.82

Ortaöğretim Felsefe Programı Üzerine Öğretmen Görüşleri

V. International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.158 Sustainable Development

PROBLEMS OF TEACHING PHILOSOPHY AND NEW APPROACHES

World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2012, vol.1, no.4, pp.334-342

Books & Book Chapters

Geleceğin Eğitimi ve Felsefe

in: Antik Çağdan Günümüze Eğitim Felsefesi Tartışmaları, Mustafa Günay, Editor, Sentez, Bursa, pp.217-234, 2022

Felsefe Öğretiminin Tarihçesi ve Uygulanan Felsefe Dersi Öğretim Programının Yapısı

in: Ana Hatlarıyla Ortaöğretimde Felsefe Grubu Öğretimi, Faruk Manav, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.17-52, 2020