Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Öğretmen Adaylarının Kültür Kavramına İlişkin Metaforları

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, no.2, pp.937-961, 2019 (National Refreed University Journal)

Akademisyenlere Göre Akademi ve Akademik Kültür

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.1, pp.569-591, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Yükseköğretimde Nicel Değişimler Karşısında Kalıcı Sorunlar

Researcher Social Science Studies, vol.5, no.4, pp.598-619, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Felsefe Grubu Eğitimi Lisans Programlarının Karşılaştırılması

Journal of Turkish Studies, vol.12, no.25, pp.265-288, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Felsefe Öğretimi Sorunları ve Yeni Yaklaşımlar

Journal of Research in Education and Teaching (JRET), vol.1, no.4, pp.334-342, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

1980 sonrası Dönemden Günümüze Lise Felsefe Ders Kitaplarında Özgürlük Kavramı

Al Farabi 3th International Social Science Congress, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2018, pp.104-105

Türkiye’de Yükseköğretimde Nicel Değişimler Karşısında Kalıcı Sorunlar

VIII. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 11 - 12 May 2017, pp.58

Examination in Terms of Various Variable of Postgraduate Theses Written on Philosophy Education in Turkey

10th Humanities and Social Sciences Conference, Dubrovnik, Croatia, 20 - 22 October 2017, pp.7

Öğretmen Adaylarının Kültür Algısı

International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS), 6 - 08 April 2017

Examination of the Policies Pursued for the Last Period of Philosophy Sociology and Psychology Teachers

INTCESS14 - International Conference on Education and Social Sciences, 3 - 05 February 2014

Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşım Çerçevesinde Bilgi Sorunu

Eğitim Felsefesi Ulusal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 22 November 2013, pp.82

Ortaöğretim Felsefe Programı Üzerine Öğretmen Görüşleri

V. International Congress of Educational Research, 6 - 09 June 2013, pp.158

Felsefe Öğretimi Sorunları ve Yeni Yaklaşımlar

World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2012

Books & Book Chapters

Felsefe Öğretiminin Tarihçesi ve Uygulanan Felsefe Dersi Öğretim Programının Yapısı

in: Ana hatlarıyla Ortaöğretimde Felsefe Grubu Öğretimi, Faruk Manav, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.17-52, 2020