Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Literature Review of Dynamic Flexible Job Shop Problems

2nd INTERNATIONAL CONGRESS on ENGINEERING and TECHNOLOGY SCIENCES, AFYON, Turkey, 22 - 25 December 2017

Bütünleşik Afet Yönetiminde BAY İş süreçlerinin Yönetimine Yönelik Veritabanı Tasarımı

Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, Turkey, 13 - 15 July 2016

Bakım Kısıtları Altında Dinamik Esnek Atölye Tipi Çizelgeleme Problemine Sezgisel Çözüm Yaklaşımı

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 15 July 2016, pp.135-136

Bütünleşik Afet Yönetiminde İş süreçlerinin Yönetiminde Bilişim Teknolojisinin Kullanımı

YA/EM 2016 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 15 July 2016, pp.150 Sustainable Development

Esnek Atölye Tipi Çizelgeleme Problemlerine Bakım Kısıtları Altında Çözüm Yaklaşımları

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 35. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.138

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Performans Değerlemesi

12. Ulusal Ergonomi Kongresi Ergonomi'de Yeni Gelişen Stratejiler, Teknolojiler ve Sektörel Uygulamalar, Ankara, Turkey, 16 - 18 November 2006, pp.212-218

Metrics

Publication

9

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

2
UN Sustainable Development Goals