Bütünleşik Afet Yönetiminde İş süreçlerinin Yönetiminde Bilişim Teknolojisinin Kullanımı


MACİT İ. , KALAN O.

YA/EM 2016 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.150

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.150

Özet

Bütünleşik Afet Yönetimi (BAY) afet sonrasındaki müdahale ve kurtarma faaliyetlerin organizasyonun kurum ve kuruluşlar arasında etkileşimli olarak yapılması esasına dayanır. Bilişim teknolojisi sistemleri temel olarak bilgisayar donanımlarının ve bunlara ait yazılımlar yardımı ile belirli ortamlardan elde edilmiş verilerin işlenmesi, depolanması/saklanması, iletilmesi ve bu bilgiye etkin bir şekilde erişilmesini sağlayan elektronik sistemlerdir. Afetler insan hayatını beklenmeyen bir anda kesintiye uğratan insan, doğa veya teknolojik kaynaklı istenmeyen olaylardır. Afetlerde iş süreçleri genellikle afet sonrasındaki faaliyetler için öngörülen sistematiktir. Bu sistematik afet sonrasında yapılması beklenen müdahale ve kurtarma faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Afetlerdeki iş süreçlerinden bazıları; müdahale, kurtarma, lojistik, yaşamsal destek, tıbbi veya medikal destek hizmetleri olarak sayılabilir. Her bir iş süreci kendi içerisinde ayrı uzmanlık gerektiren konulardır. Bahsedilen iş süreçlerinin kolay, doğru, zamanında ve etkin olarak yapılabilmesi için bilişim teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Bu çalışmada bilişim teknolojilerinin afetlerdeki iş süreçlerinin daha etkin yürütülebilmesi için veri değişim mekanizmalarından JSON tabanlı iş yönetim süreçleri önerilmektedir. Ayrıca çalışmada önerilen veri değişim sisteminin bir web tabanlı sunucu sistemindeki test sonuçlarının analizi yapılması hedeflenmektedir.

Not:Bu bildiri Ç.Ü Rektörlüğü BAP FBA-2015-3249 numaralı proje ile desteklenmiştir.