Res. Asst.

OSMAN BİLGİN


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik

Education Information

2020 - Continues

2020 - Continues

Doctorate

İstanbul University-Cerrahpaşa, Institute Of Graduate Education, Department Of Nursing Management , Turkey

2017 - 2019

2017 - 2019

Post Graduate

Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Ad, Turkey

2013 - 2017

2013 - 2017

Under Graduate

Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Turkey

Research Areas

Health Sciences, Nursing, Nursing Management

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Research Assistant

Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Articles Published in Other Journals

2020

2020

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLAMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TORUN S. , BİLGİN O. , ERK M. A. , FIRAT S.

Sağlık Akademisi Kastamonu, vol.5, no.3, pp.195-208, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Investigation of the Medical Malpractice Tendency of Student Nurses

TORUN S., BİLGİN O. , Bıçkıcı C.

International Journal of Medical, Medicine and Health Sciences, vol.13, no.8, pp.408-413, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Investigation of the Medical Malpractice Tendency of Student Nurses

TORUN S. , BİLGİN O. , Bıçkıcı C.

International Journal of Medical, Medicine and Health Sciences, vol.13, no.8, pp.408-413, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

SORUMLU HEMŞİRELERİN YÖNETİCİLİKYETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

BİLGİN O. , TORUN S.

Gevher Nesibe6. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.80-81

2020

2020

Sorumlu Hemşirelerin Yöneticilik Yeterliliklerinin Belirlenmesi

BİLGİN O. , TORUN S.

International Gevher Nesibe Health Sciences Conference-VI, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.80-81

2019

2019

Hemşirelik Öğrencilerinin Ötanaziye İlişkin Görüşlerine Anlatım ve Gösteri Yöntemlerinin Etkisinin Belirlenmesi

TORUN S. , KUMAŞ G. , BİLGİN O. , Cevizci C.

2.Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi / 2nd International Congress on Nursing and Innovation, 14 - 15 November 2019

2019

2019

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kariyer Planlamaya Yönelik Durumlarının Değerlendirilmesi

TORUN S. , BİLGİN O. , Erk M. A. , FIRAT S.

2.Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi / 2nd International Congress on Nursing and Innovation, 14 - 15 November 2019

2019

2019

SAĞLIK BİLIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ KARIYER PLANLAMAYA YÖNELIK DURUMLARININ DEĞERLENDIRILMESI

Torun S., Bilgin O. , Fırat S. , Erk M. A.

2.Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 November 2019, vol.0, no.0

2019

2019

Ethical Dilemma Evaluation and Ethical Familarity Situations of tehe Nurses Working in Adana City Hospital

TORUN S. , Ölmez D., BİLGİN O. , Kart M. S.

Human Sciences Research ConferenceNC 2019: International Nursing Conference, İstanbul, Turkey, 19 - 20 March 2019

2019

2019

Investigating the Medical Malpractice Tendency of Student Nurses

TORUN S. , BİLGİN O. , Bıçkıcı C.

NC 2019: International Nursing Conference, İstanbul, Turkey, 19 - 20 March 2019, vol.13, pp.408-413

2019

2019

Investigating the Nurses' Perception of Managers? Leadership Behavior

TORUN S. , Şeker E., BİLGİN O.

Human Science Research Conferences NC2019 : International Nursing Conference, İstanbul, Turkey, 19 - 20 March 2019, pp.99

2019

2019

Ethical Dilemma Evaluation and Ethical Familiarity Situations of the Nurses Working in Adana City Hospital

TORUN S. , Ölmez D., BİLGİN O. , Kart M. S.

Human Science Research Conferences NC2019: International Nursing Conference, İstanbul, Turkey, 19 - 20 March 2019, pp.128-130

2019

2019

Investigation the Medical Malpractice Tendency of Student Nurses

TORUN S. , BİLGİN O. , Bıçkıcı C.

Human Science Research Conferences NC 2019: International Nursing Conference, İstanbul, Turkey, 19 - 20 March 2019, pp.131-135

2018

2018

THE HEALTH AIDS OF OTTOMAN HILAL-I AHMER ASSOCIATION FROM THE FOUNDATION OF TURKEY GRAND NATIONAL ASSEMBLY TO SAKARYA VICTORY

TORUN S. , BİLGİN O.

1. uLUSLARASI 3. ULUSAL HEMŞİRELİK TARİHİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 19 - 21 September 2018, pp.1027-1029

2018

2018

PUBLIC MEDICAL APPLICATIONS OCCUR IN THE CUKUROVA BY Y GENERATION

TORUN S. , BİLGİN O.

1.Uluslararası 3.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 21 September 2018, pp.1052-1054

2018

2018

THE HEALTH AIDS OF OTTOMAN HİLAL-İ AHMER ASSOCIATION FROM THE FOUNDATION OF TURKEY GRAND NATIONAL ASSEMBY TO SAKARYA VICTORY

TORUN S. , BİLGİN O.

1.Uluslararası 3.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 21 September 2018, pp.1028-1029

Supported Projects

Awards

March 2019

March 2019

Best Presentation Award

Human Science Research ConferencesEdit Congress and Symposium Activities

2019

2019

Human Science Research Conference NC:2019 International Nursing Conference

Attendee

İstanbul-Turkey

2018

2018

1. Uluslararası 3.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey