Arş.Gör.

OSMAN BİLGİN


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Ad, Türkiye

2013 - 2017

2013 - 2017

Lisans

Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Türkiye

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Hemşirelik, Hemşirelikte Yönetim

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLAMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TORUN S. , BİLGİN O. , ERK M. A. , FIRAT S.

Sağlık Akademisi Kastamonu, cilt.5, ss.195-208, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Investigation of the Medical Malpractice Tendency of Student Nurses

TORUN S., BİLGİN O. , Bıçkıcı C.

International Journal of Medical, Medicine and Health Sciences, cilt.13, no.8, ss.408-413, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Investigation of the Medical Malpractice Tendency of Student Nurses

TORUN S. , BİLGİN O. , Bıçkıcı C.

International Journal of Medical, Medicine and Health Sciences, cilt.13, no.8, ss.408-413, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

SORUMLU HEMŞİRELERİN YÖNETİCİLİKYETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

BİLGİN O. , TORUN S.

Gevher Nesibe6. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2020, ss.80-81

2020

2020

Sorumlu Hemşirelerin Yöneticilik Yeterliliklerinin Belirlenmesi

BİLGİN O. , TORUN S.

International Gevher Nesibe Health Sciences Conference-VI, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2020, ss.80-81

2019

2019

Hemşirelik Öğrencilerinin Ötanaziye İlişkin Görüşlerine Anlatım ve Gösteri Yöntemlerinin Etkisinin Belirlenmesi

TORUN S. , KUMAŞ G. , BİLGİN O. , Cevizci C.

2.Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi / 2nd International Congress on Nursing and Innovation, 14 - 15 Kasım 2019

2019

2019

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kariyer Planlamaya Yönelik Durumlarının Değerlendirilmesi

TORUN S. , BİLGİN O. , Erk M. A. , FIRAT S.

2.Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi / 2nd International Congress on Nursing and Innovation, 14 - 15 Kasım 2019

2019

2019

SAĞLIK BİLIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ KARIYER PLANLAMAYA YÖNELIK DURUMLARININ DEĞERLENDIRILMESI

Torun S., Bilgin O. , Fırat S. , Erk M. A.

2.Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2019, cilt.0, no.0

2019

2019

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖTANAZİYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE ANLATIM VE GÖSTERİ YÖNTEMLERİNİN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

TORUN S. , KUMAŞ G. , BİLGİN O. , Cevizci C.

2. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2019, cilt.0, no.0 Creative Commons License

2019

2019

Ethical Dilemma Evaluation and Ethical Familarity Situations of tehe Nurses Working in Adana City Hospital

TORUN S. , Ölmez D., BİLGİN O. , Kart M. S.

Human Sciences Research ConferenceNC 2019: International Nursing Conference, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mart 2019

2019

2019

Investigating the Medical Malpractice Tendency of Student Nurses

TORUN S. , BİLGİN O. , Bıçkıcı C.

NC 2019: International Nursing Conference, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mart 2019, cilt.13, ss.408-413

2019

2019

Investigating the Nurses' Perception of Managers? Leadership Behavior

TORUN S. , Şeker E., BİLGİN O.

Human Science Research Conferences NC2019 : International Nursing Conference, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mart 2019, ss.99

2019

2019

Ethical Dilemma Evaluation and Ethical Familiarity Situations of the Nurses Working in Adana City Hospital

TORUN S. , Ölmez D., BİLGİN O. , Kart M. S.

Human Science Research Conferences NC2019: International Nursing Conference, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mart 2019, ss.128-130

2019

2019

Investigation the Medical Malpractice Tendency of Student Nurses

TORUN S. , BİLGİN O. , Bıçkıcı C.

Human Science Research Conferences NC 2019: International Nursing Conference, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mart 2019, ss.131-135

2018

2018

THE HEALTH AIDS OF OTTOMAN HILAL-I AHMER ASSOCIATION FROM THE FOUNDATION OF TURKEY GRAND NATIONAL ASSEMBLY TO SAKARYA VICTORY

TORUN S. , BİLGİN O.

1. uLUSLARASI 3. ULUSAL HEMŞİRELİK TARİHİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2018, ss.1027-1029

2018

2018

PUBLIC MEDICAL APPLICATIONS OCCUR IN THE CUKUROVA BY Y GENERATION

TORUN S. , BİLGİN O.

1.Uluslararası 3.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2018, ss.1052-1054

2018

2018

THE HEALTH AIDS OF OTTOMAN HİLAL-İ AHMER ASSOCIATION FROM THE FOUNDATION OF TURKEY GRAND NATIONAL ASSEMBY TO SAKARYA VICTORY

TORUN S. , BİLGİN O.

1.Uluslararası 3.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2018, ss.1028-1029

Ödüller

Mart 2019

Mart 2019

Best Presentation Award

Human Science Research ConferencesDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Human Science Research Conference NC:2019 International Nursing Conference

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

1. Uluslararası 3.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye