Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kentsel Köşelerin Morfolojik Özelliklerinin Kentin Sosyal Kullanımına Etkisi

IV. Kentsel Morfoloji Sempozyumu-Morfolojinin Evrimi, Konya, Turkey, 31 May - 02 June 2023, pp.349-358

MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNİN SANATÇI HASSASİYETLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

8. ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İSTANBUL-ZOOM ÇEVRİMİÇİ, Turkey, 26 - 27 November 2022, pp.115-123

Mi̇mari̇de Köşe Yapıların Sınıflandırılması ve Tari̇hsel Dönüşümü Üzeri̇ne

2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, 4 - 05 May 2018, pp.228-244

Çukurova Üniversitesi Merkez Kampüs Alanında Odak Noktalarının Analizi Üzerine Bir İrdeleme.

2st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, vol.1, pp.709-716

MİMARİ MEKANDA ANLAMSAL, İFADE ARACI OLARAK GÜN IŞIĞI KULLANIM: KUTSAL MEKANLAR ÖRNEĞİ

2st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, vol.1, pp.697-703

AN EXPERIMENTAL STUDY WITH STUDENTS: STAGE DESIGN FOR A THEATRE PLAY

3nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN ARCHITECTURAL AND INTERIOR DESIGN, Helsinki, Finland, 28 - 30 April 2017, vol.1, no.12328, pp.439-451 Sustainable Development

A NEW APPROACH TO LIBRARY CONCEPT: LIBRARY ON DUTY

3nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN ARCHITECTURAL AND INTERIOR DESIGN, Helsinki, Finland, 28 - 30 April 2017, vol.1, no.12328, pp.310-322 Sustainable Development

Mimari Tasarım Sürecinde Katılımcı Yaklaşım Metotlarının Karşılaştırmalı Analizi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, vol.1, pp.4406

SEMİH RÜSTEM TEMEL'İN ADANA YAPILARI

1. ULUSLARARASI TARİHTE ADANA VE ÇUKUROVA SEMPOZYUMU, Adana, Turkey, 17 - 19 April 2015, vol.4, pp.307-323

Metrics

Publication

20

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals