Çukurova Üniversitesi Merkez Kampüs Alanında Odak Noktalarının Analizi Üzerine Bir İrdeleme.


SÜRBAHANLI N. , POLATOĞLU Ç.

2st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, cilt.1, ss.709-716

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.709-716

Özet

Çukurova Üniversitesi merkez kampüsünün odak noktalarının analizi yapılarak, bir kampüs alanının
okunulabilirliğinde odak noktalarının öneminin vurgulanması çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda seçilen denek gruplarına yönelik anket çalışması yapılmış ve anketler sıralama ölçeği metodu ile
değerlendirilmiştir. Anketler sonucunda, en çok tercih edilen odak noktaları sırasıyla; Rektörlük Meydanı, Saat
Kulesi, Çukurova Anıtı, Turkuaz Kafe, Atölyeler Meydanı, Yemekhane Meydanı, Amfi Tiyatro, Son Durak Kafe,
Kütüphane Meydanı ve Adana Heykeli olmuştur. Analizler sonucunda odak noktalarının analizinde yararsal
unsurların etkili olduğu söylenilebilmektedir. Analiz çalışması, kullanıcıların çevre ile ilişki kurarken çevreyi onlar
için anlamlı kılan elemanları algılamakta olduğu görüşünü destekler nitelikte bir sonuç ortaya çıkarmıştır.

This study is an analysis study carried out specific to Çukurova University based on the city’s image elements
that reveal the imageability of the urban areas put forward by Kevin Lynch. In this study, making environmentimage
analysis specific to the focal points of an area of Çukurova University main campus that is urban scale
area, obtaining the data resulting from this study and the design information that will be effective in campus
planning constitutes the main purpose of the study. In accordance with this purpose, a questionnaire survey
was conducted for selected groups of subjects. As a result of the questionnaires conducted with the students
and lecturers of the architecture department, selected as the subject group, most preferred focal points of the
questionnaires are respectively; Rectorship Square, Clock Tower, Monument of Cukurova, Turkuaz Café,
Workshops Square, Dining Hall Square, Amphitheater, Son Durak Cafe, Library Square and the Statue
of Adana. The result acquired has supported that users interact with the environment, they perceive the
meaningful elements for them, and do not perceive the elements that are meaningful for the designers; the
resulting order is that the focal points emerged some designing proposals that might contribute as design to
campus planning.