Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HUKUKİ BOYUTUYLA UZAKTAN TIP (TELETIP) HİZMETİ

Uluslararası Dijital Çağda Hukuk Sempozyumu, İzmir, Turkey, 15 December 2022

Öğreti ve Yargı Kararları Işığında Zorunlu Aşı Uygulaması

Hukukçu Hekimler Enstitüsü Kongresi, Sağlık Hukukunda Tartışmalı Konular, 01 October 2021, pp.21-32 Sustainable Development

''Teletıp Uygulamasına Konu Olabilecek Tıbbi Edimler''

8. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu, Turkey, 15 June 2022, pp.148-149

“Tarımsal Arazilerinin Parçalanmasını Önleyen Hukuki Düzenlemeler ve Bunların Ekonomiye Katkısı”

Ufuk Üniversitesi BİRİNCİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ “21. YÜZYILDA EKONOMİ, SİYASET VE ÇEVRE BOYUTLARIYLA DÜNYA”, 10 February 2021

Evlilik Birliği Devam Ederken Doğan Fakat Biyolojik Babasının Başkası Olduğu Çocuklara Yapılan Harcamaların Tazmini,

Türk Medeni Hukuku Çerçevesinde Aile Hukukunda Güncel Meseleler Sempozyumu, 13 December 2019

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN ZARARLARDAN HUKUKİ SORUMLULUK

4. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 22 February 2020

Sözleşmelerin Tasfiyesinde Uygulanacak Kuralların Tespiti

Sözleşmeler Hukukunda Güncel Meseleler Kongresi, 12 June 2019

Books & Book Chapters

TAŞINMAZ YÜKÜ

in: Gayrimenkul Davaları, "Havutçu A.", "Akıncı M", "Dinç M", Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.951-991, 2019

BÖLÜM BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR

in: Hukuk Davaları ? 3, Efrail Aydemir, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal Ruhi , Sema Güleç Uçakhan, Çilem Bahadır , Mutlu Dinç , Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.467-484, 2019

Borçlar Hukukuna İlişkin Davalar/Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davası

in: Hukuk Davaları-3, "Aydemir E.", "Bahadır Ç.", "Dinç M.", Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.418-435, 2016

Müteselsil Sorumluluk

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015

Other Publications

Metrics

Publication

22

Thesis Advisory

3
UN Sustainable Development Goals