General Information

Institutional Information: Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, Medenı Hukuk
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Private Law

Metrics

Publication

22

Thesis Advisory

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

1984, Osmaniye/Kadirli doğumludur. 2002 yılında lisans öğrenimine başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2006 yılında birincilikle mezun olmuştur. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi olmuştur. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeni Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimini tamamlamış ve yüksek lisans tezini "Alacağın Toptan Temliki” konusunda hazırlamıştır. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeni Hukuk Anabilim Dalında doktora öğrenimine başlamış, Müteselsil Sorumluluk alanında hazırlamış olduğu  tez çalışması ile 2014 yılı Ekim ayında doktorasını tamamlamıştır. 2016 yılı Nisan ayında Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır. 16.03.2022 tarihinde ÜAK'dan Doçent unvanı almıştır. 14.06.2023 tarihinde Doçent kadrosuna atanmıştır. 03.07.2023-03.09.2023 tarihleri arasında Tübitak desteği ile Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Evli ve iki çocuk sahibidir.

Contact

Email
nozdogan@cu.edu.tr
Other Email
nurcihanozdogan@gmail.com
Web Page
https://avesis.cu.edu.tr//nozdogan
Office Phone
+90 322 338 6073
Office
Hukuk Fakültesi No. K.1-125