Achievements & Reputation

Publication

22

Congress and Symposium Activities

 • 01 February 2020 - 01 February 2020 Miras Hukuku/"Tenkis ve Denkleştirme"

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 01 February 2020 - 01 February 2020 4. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi/ "İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Zararlardan Hukuki Sorumluluk"

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 01 December 2019 - 01 December 2019 Türk Medeni Hukuku Çerçevesinde Aile Hukukunda Güncel Meseleler Sempozyumu/ "Evlilik Birliği Devam Ederken Doğan Fakat Biyolojik Babasının Başkası Olduğu Çocuklara Yapılan Harcamaların Tazmini"

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 June 2019 - 01 June 2019 Sözleşmeler Hukukunda Güncel Meseleler Kongresi/ "Sözleşmelerin Tasfiyesinde Uygulanacak Kuralların Tespiti"

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 01 June 2014 - 01 June 2014 Medeni Hukuk Genç Akademisyenler Sempozyumu:Koç Üniversitesi/ Tebliğ Konusu:"Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda Müteselsil Sorumluluğa İlişkin Yapılan/Yapılması Gereken Değişiklikler"

  Attendee

  İstanbul, Turkey