Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Prelimanry Study on Anther Culture of Cabbage and Broccoli

International Plant Breeding Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Kasım 2013, ss.471

Kabakta Farklı Işın Dozlarının Haploid Embriyo Oluşumu Üzerine Etkisi

9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, Konya, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2012, ss.576-580

Tunceli Sarımsağında Anter Kültürü İçin Uygun Anter Safhasının Belirlenmesi

VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2011, ss.105-109

Somatic Embryogenesis in Garlic (Allium sativum L.)

XXVIII. International Horticultural Congress, Lisbon, Portekiz, 22 - 27 Ağustos 2010, ss.39-45

Somatic Embryogenesis in Garlic (Allium sativum L.)

XXVIII. International Horticultural Congress, Lisbon, Portekiz, 22 - 27 Ağustos 2010, ss.39-45

Mantar Yetiştiriciliğinde Üre ve Demir Uygulamalarının Verim ve Kaliteye Etkisi

VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu, Van, Türkiye, 23 - 26 Haziran 2010, ss.406-408