Arş.Gör.Dr.

NİHAN ARABACI İSTİFLİ


Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Eğitim Bilgileri

2011 - 2018

2011 - 2018

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye

2008 - 2011

2008 - 2011

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü, Türkiye

2008 - 2009

2008 - 2009

Yüksek Lisans-Tezsiz

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Öğretmenliği Bölümü, Türkiye

2004 - 2008

2004 - 2008

Lisans

Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Doktora

Bacillus sp. SUŞLARINDAN İZOLE EDİLEN ASİDİK, ALKALİ, TERMOSTABİL AMİLAZ VE PULLULANAZ ENZİMLERİNİN ÜRETİMİ, KARAKTERİZASYONU VE BİYOTEKNOLOJİK KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

2011

2011

Yüksek Lisans

Cold aktif Alkalin Amilaz Enzimi Üreten Bacillus sp. Suşlarının izolasyonu, Enzim üretimi, Karakterizasyonu ve Endüstriyel Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2013

2013

Erasmus Pprogramı Öğrenim Hareketliliği

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Girona Üniversitesi

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Biyoteknoloji, Endüstriyel Biyoteknoloji, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Biyoloji II

Lisans

Lisans

Biyoloji I

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Production of Cold Active Lipase from Bacillus sp.

YASEMİN S. , ARABACI N. , KORKMAZ GÜVENMEZ H.

JOURNAL OF APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, cilt.11, ss.24-27, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Cold Aktif Alkalin Amilaz Enzimi Üreten Bacillus Sp. Suşlarının İzolasyonu, Enzim Üretimi Ve Enzimin Kısmi Karakterizasyonu

ARABACI N. , ARIKAN B.

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.67-76, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Some Industrial Applications with Different Enzyme Combinations

KARAYTUĞ T., ARABACI N. , ARIKAN B.

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.1485

2018

2018

Characterization of Thermostable and Acidophilic Type II Pullulanase from Geobacillus thermoleovorans NP1 and Its Industrial Applications

ARABACI N. , ARIKAN B.

International Congress on Engineering and Life Sciences, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018

2018

2018

Production, Characterization and Wash Performance Analysis of Thermostable and Alkaline Protease from a Native Bacillus sp.

ARABACI N. , KARAYTUĞ T., ARIKAN B.

International Congress on Engineering and Life Sciences, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.417

2017

2017

Alkaline, Thermostable,Thermophilic and Chelator Resistant Type II Pullulanase from Native Isolate Anoxybacillus rupiensis strain NP2

ARABACI N. , ARIKAN B.

6. Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Afyon, Türkiye, 22 - 25 Aralık 2017

2017

2017

Alkaline, Thermostable, Thermophilic and SDS ResistantAlpha Amylase Isolated from Native Isolate Aeribacilluspallidus strain NA1

ARABACI N. , ARIKAN B.

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

2017

2017

Doğal Bacillus sp. BDM23 Suşundan Endo ß-Mannanaz Enziminin Üretimi, Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu

ARABACI N.

6. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.167

2016

2016

Partial Purification and Characterization of an Acidophilic and a Thermophilic Amylase from Native Isolate Bacillus sp

ARABACI N. , ARIKAN B.

International Mediterianean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.1

2015

2015

Production of Cold Active Lipase from Bacillus sp.

YASEMİN S. , ARABACI N. , KORKMAZ GÜVENMEZ H.

International Congress on Applied Biological Sciences, Üsküp, Makedonya, 16 - 20 Eylül 2015, ss.118

2014

2014

An alkaline, thermostable and thermophile serine protease from Bacillus sp.AB12

ARABACI N. , valipour e., Dinigüzel Ö., Saraçoğlu Z. N. , caf y., kocamaz s., et al.

3th international congress of the molecular biology association, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2014, ss.1


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

3rd International Mediterianean Science and Engineering Congress

Katılımcı

Adana-Türkiye

2018

2018

International Congress on Engineering and Life Sciences

Katılımcı

Kastamonu-Türkiye

2017

2017

6. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi'

Katılımcı

Adana-Türkiye

2017

2017

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress

Katılımcı

Adana-Türkiye

2017

2017

Turkey in Horizon 2020 proje eğitimi

Katılımcı

-Türkiye

2017

2017

Teorik ve Uygulamalı Temel Hücre Kültürü Kursu

Katılımcı

Adana-Türkiye

2016

2016

1st International Mediterianean Science and Engineering Congress

Katılımcı

Adana-Türkiye

2016

2016

AFCO2016-Fermentation Short Course

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımlar Kursu

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2016

2016

Moleküler Biyolojide Biyoinformatik Uygulamalar Kursu

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

Üniversitelerde Girişimcilik Sertifikası Programı

Katılımcı

Adana-Türkiye

2015

2015

International Congress on Applied Biological Sciences

Katılımcı

Skopje-Makedonya

2014

2014

3th international congress of the molecular biology association

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2012

2012

2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2012

2012

15th European Congress on Biotechnology

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2012

2012

17. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2012

2012

21. Ulusal Biyoloji Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2011

2011

9. Ankara Biyoteknoloji Günleri

Katılımcı

Ankara-Türkiye

Burslar

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

2211-Öncelikli Alanlara Yönelik Yurtiçi Doktora Bursu

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 8

h-indeksi (WOS): 1