Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GELENEKSEL YALVAÇ EVLERİNDE AHŞAP KONUT SİSTEMİ

Journal of International Social Research, cilt.12, sa.66, ss.575-587, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enerji Etkin Bina Tasarımında Güneş Enerjisinden Pasif Yararlanma: Karataş Açık Ceza Evi Tekstil Atölyesi Projesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.183-194, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MERKEZİ YÖNETİM BİNALARINDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ

Journal of International Social Research, cilt.12, sa.65, ss.531-545, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN BİNA PROGRAM VERİLERİNİN BELİRLENMESİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.1229-1250, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

11.- 12. YY. CAMİLERİNDE AVLU / BİTLİS ULU CAMİSİNDE YENİ BULUNAN AVLU

The Journal of Social Sciences, cilt.17, sa.17, ss.17-37, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evolution Of Elementary School Buildings In Term Of Color

Feb ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.29, sa.3, ss.21-33, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Evaluation of Architectural Photogrammetry Methods in Terms of Survey Studies

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.26, sa.2, ss.127-136, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Kahramanmaraş Kenti Toplu Konut Uygulamalarının Kullanım Sonrası Değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.325-339, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şekerpınar-Akköprü Rölövesi ve Rekonstrüksiyon Projesi

Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.18, ss.255-260, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adana Çevik Kuvvet Binası Rölövesi

Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.18, ss.267-272, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Misis Köprüsü Rölövesi ve Restorasyon Projesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.261-266, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ŞEKERPINAR AKKÖPRÜ RÖLÖVESİ VE REKONSTRÜKSİYON PROJESİ

Ç.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.18, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MİSİS KÖPRÜSÜ RÖLÖVESİ VE RESTORASYON PROJESİ

Ç.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.18, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ADANA ÇEVİK KUVVET BİNASI RÖLÖVESİ

Ç.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.18, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deprem Açısından Mimari Tasarım

Güney Medya, sa.169, ss.5, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

WOODEN HOUSE SYSTEM İN TRADİTİONAL YALVAÇ HOUSES

HOCA AHMET YESEVİULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Adıyaman /Gölbaşı, Türkiye, 26 - 27 Ağustos 2019, ss.9-25

HISTORICAL DEVELOPMENT PROCESS OF MENTAL HEALTH SPACES AND COMMUNITY MENTAL HEALTH CENTERS

VII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES, Batumi, Gürcistan, 5 - 07 Ağustos 2019, ss.53-54

Valilik Binalarında Kamu Binaları Standartlarının Değerlendirilmesi

Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (UTVİK-2019), Adana, Türkiye, 18 - 20 Mart 2019, cilt.1, ss.499-512

Bitlis Ulu Camii Restorasyonunda Onarım Ve Güçlendirme Çalışmaları

Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (UTVİK-2019), Adana, Türkiye, 18 - 20 Mart 2019, cilt.1, ss.487-498

MERKEZİ YÖNETİM BİNALARINDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ

1. MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Mart 2019, ss.29-30

Adana Metropolünde Toki Toplu Konut Uygulamalarının Mekansal Analizleri

Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (UTVİK- 2019), Adana, Türkiye, 18 - 20 Mart 2019, cilt.1, ss.92

Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Politikaları ‘Adana Örneği’

International Science and Academic Congress’18, Konya, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2018, cilt.3, ss.910-936

Yozgat Çapanoğlu Çarşı Hamamı ile Dükkanlarının (Tol Çarşı) Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi

Dicle Üniversitesi I. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, cilt.1, ss.1375-1405

Yerel Yönetimlerin Yaban Hayatını Koruma SahalarındaPlanlama Politikaları ‘Adana Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Örneği’

International Science and Academic Congress’18 Uluslararası Bilim ve Akademi Kongresi’18, Konya, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2018, cilt.2, ss.435-446

Adana Kent Metropolünde Kentsel Yenileme ve Riskli Alan Dönüşüm Projeleri

II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, ss.298-317

Adana’da Konut Mimarisinin Gelenekselden Günümüze Morfolojik Analizi

II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, ss.318-340

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Binalarında Tasarım Sorunları

International Mediterranean Science and engineering Congress, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.1260

ADANA İSMET İNÖNÜ İNŞAAT TEKNİK LİSESİ

TÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI - do_co,mo.mo_tr, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2010, ss.7

GELENEKSEL YAPILARIN RESTORASYONUNDA MALZEME, TEKNOLOJİ VE TEKNİKLERİN ARAŞTIRILMASI GELİŞTİRİLMESİ

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (USİMP) Üniversite Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi – 2008, Adana, Türkiye, 26 - 27 Haziran 2008, ss.1-6

Design Process Model With Student Participation in Basic Design Education

Designing Desingned Education Designtrain Congress Amsterdam,The Netherlands 05-07 June 2008, Amsterdam, Hollanda, 5 - 07 Haziran 2008, ss.189-196

Eski Besni’xxde Bir Hamam ve Cami

XI. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2007, cilt.8, ss.1-11

ADANA ÇEVİK KUVVET BİNASI RÖLÖVESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ AR-GE PROJE PAZARI, Adana, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2003

ŞEKERPINAR AKKÖPRÜ RÖLÖVESİ VE REKONSTRÜKSİYON PROJESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ AR-GE PROJE PAZARI, Adana, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2003

MİSİS KÖPRÜSÜ RÖLÖVESİ VE RESTORASYON PROJESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ AR-GE PROJE PAZARI, Adana, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2003

YEREL YÖNETİM VE BELEDİYELERİMİZ

2002 KENTLEŞME VE YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU, Adana, Türkiye, 25 - 26 Ocak 2002, ss.47-54

MİSİS KÖPRÜSÜNÜN DEPREM SONRASI DURUMU ve ONARIM KARARLARI

27 HAZİRAN 1998 ADANA-CEYHAN DEPREMİ SEMPOZYUMU, Adana, Türkiye, 17 - 18 Aralık 1998

THE PHENOMENON OF REALISM AS A RATIONAL APPORACH FOR FIRS YEAR ARCHITECTURAL DESING

FIDE ' 98 INTERNATIONAL CONFERENCE ON FIRST YEAR ARCHITECTURAL DESING EDUCATION, 14 Ekim 1998 - 16 Ekim 1098

KENTLERDE SÜRDÜRÜLEMEYEN YERLEŞİMLER ve ÇARPIK GELİŞEN BÖLGELER

ULUSLARARASI IX. YAPI -YAŞAM' 97 KONGRESİ, Bursa, Türkiye, 20 - 25 Mayıs 1997, ss.19-30

Kitap & Kitap Bölümleri

Yozgat Çapanoğlu Hamamı Rölöve Restitüsyon Restorasyon Mekanik ve Yapısal Güçlendirme ile Çevre Düzenleme Projeleri

Türkiye Vizyonu Multidisipliner Çalışmalar 2019, Bülent Kırmızı, Bahar İşigüzel, Editör, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, ss.116-141, 2019

Erciş Aşık Emrah ve Selvi Kültür Evi Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi

Türkiye Vizyonu Multidisipliner Çalışmalar 2019, Bülent Kırmızı, Bahar İşigüzel, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.197-217, 2019

PASİF TASARIM İLKELERİ İLE ENERJİ ETKİN KONUT TASARIMI ‘ÇUKUROVADA KONUT UYGULAMASI’

MİMARLIK ALANINDA GÜNCEL ÇALIŞMALAR, Dr. Öğr. Üyesi Merve TUNA KAYILI, Editör, iksad publishing house, Ankara, ss.3-28, 2019

HISTORICAL DEVELOPMENT PROCESS OF MENTALHEALTH SPACES AND COMMUNITY MENTAL HEALTHCENTERS

ACADEMIC RESEARCH IN SOCIALSCIENCES AND HUMANITIES, Özlem KAYA, Editör, Iksad Publications – 2019, Ankara, ss.281-304, 2019

Erciş Aşık Emrah Ve Selvi Kültür Evi Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi

TURKEY VISION: MULTIDISCIPLINARY STUDIES 2019 Uluslararası, Bülent KIRMIZI, Bahar İŞİGÜZEL, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.197-217, 2019

BÖLÜM 14 BELEDİYE BİNALARINDA DEĞİŞEN PARADİGMALAR VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM KAVRAMININ MİMARİ TASARIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

MİMARLIK PLANLAMA VE TASARIM ARAŞTIRMALARI, Özlem Parlak BİÇER, Editör, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, ss.251-276, 2018

Yöresel malzeme ve yapım tekniği

Revak 2011, Yakup Yıldırım, Editör, Esnaf Ofset Matbacılık, Sivas, ss.56-68, 2011

Koruma ve Müdahaleler

Revak 2011 Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Yakup Yıldırım, Editör, Esnaf Ofset Matbacılık, Sivas, ss.15-31, 2011