Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 Effect of Different Extraction Methods (Subcritical Supercritical and Conventional) on Chemical Composition of Micromeria Fruticosa L. Druce: A Comparison Study

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2017 Optimization of Sub-Critical Water Extraction Conditions of Micromeria Fruticosa L. Druce Using Response Surface Methodology for Pulegone Amount

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Optimization of Supercritical CO2 Extraction Conditions of Micromeria Fruticosa L. Druce for Pulegone

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2017 Effect of Different Extraction Methods (Subcritical, Supercritical and Conventional) on Antioxidant Activity of Micromeria Fruticosa L. Druce: A Comparison Study

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2016 Diz Osteoartli Hastalarda Fonoforez Tedavisi Sonrası İbuprofen Düzeyinin Yüksek Performanslı Likid Kromatografisi Analizii (HPLC) İle Belirlenmesi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 Is Phonophoresis Treatment Effective? Determination of Ibuprofen Levels by Microextraction and HPLC Method in the Tissues of the Patients with Knee Osteoarthritis: a Preliminary Study

  Katılımcı

  Berlin, Almanya

 • 2014 Antioxidant Activity of methanolic and two different infusion extracts of Stachys rupestris Montbret Et Aucher

  Katılımcı

  Mersin, Türkiye

 • 2012 İmidazol Halkası İçeren Beş Koordinasyonlu Yeni Cu(II) Kompleksinin Kristal Yapısı ve Antioksidan Aktivitesinin İncelenmesi

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2011 Sub ve Süperkritik Akışkan Ekstraksiyon Yöntemleri ile Geleneksel Ekstraksiyon Yöntemlerinin Coriandrium sativum'un Kimyasal Kompozisyonu Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması.

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2011 Çeşitli Ekstraksiyon Yöntemleriyle Elde Edilen Coriandrium sativum Ekstraktlarının Antioksidan Kapasitelerinin İncelenmesi.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 Comparing the effect of supercritical and sub-critical fluids extraction with conventional extraction methods on the chemical composition of Nigella sativa L. seeds.

  Katılımcı

  Bordeaux, Fransa

 • 2008 Anethum Graveolens L'nin Çeşitli Ekstraksiyon Yöntemleri ile Kimyasal Kompozisyonunun İncelenmesi.

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

 • 2007 Fridel-Crafts Alkylation in sub-Critical Water

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2003 Kalay Kaplı Yumuşak Çeliklerin Nitrat İyonları İçeren Ortamlarda Korozyon Davranışın İncelenmesi.

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 69

h-indeksi (WOS): 4