Arş.Gör.

MUSTAFA ŞEHRİ


Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilgileri

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları, Türkiye

2009 - 2012

2009 - 2012

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları, Türkiye

2004 - 2008

2004 - 2008

Lisans

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Yüksek Lisans

ADANA YÖRESİ PAMUK ÜRETİMİNDE ENERJİ KULLANIM ETKİNLİĞİ VE MALİYET ANALİZİ

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

İHA-0 Sınıfı Ticari İnsansız Hava Aracı Sistemleri Eğitimi

Bilişim

SHM-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü/ SHT- İHA İnsansız Hava Aracı Sistemleri /Kapadokya Üniversitesi

2013

2013

Coğrafi Bilgi Sistemleri ArcGIS Eğitim kursu/ 3d Analyst and Spatial Analyst

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Environmental Systems Researchs Institute/esri Türkiye

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Tarım Makineleri, Tarım Alet ve Makineleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Ve Teknolojileri Mühendisliği

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Adoption Of Precision Agriculture Technologies in Developed And Developing Countries

SAY S. M. , Keskin M., ŞEHRİ M. , Şekerli Y. E.

The Online Journal of Science and Technology (TOJSAT), cilt.1, ss.7-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Comparison of Technical Specifications and Performances of Wind Machines

CİVELEK Ç. , BAYAT A. , ŞEHRİ M.

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt.3, ss.81-85, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Tarım Makinalarında Bakım-Onarım Verileri Değerlendirme Esasları

SAY S. M. , ŞEHRİ M. , CİVELEK Ç.

Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi/Akademia Journal of Engineering and Applied Sciences, cilt.1, ss.235-245, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Tarım Makinaları ve Traktörlerde Arızalanma Verilerinin İşletmecilik Kararlarında Kullanılma Esasları

SAY S. M. , ŞEHRİ M. , ERDOĞAN Y. , ULUOCAK İ.

Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi/Academia Journal of Engineering and Applied Sciences, cilt.1, ss.246-255, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Tarım Makinalarında Bakım-Onarım Verileri Değerlendirme Esasları

SAY S. M. , ŞEHRİ M. , CİVELEK Ç.

Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi/Akademia Journal of Engineering and Applied Sciences, cilt.1, ss.235-245, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Tarım Makinalarında Bakım-Onarım Verileri Değerlendirme Esasları

Say S. M. , Şehri M. , Civelek Ç.

Akademia Journal of Engineering and Applied Sciences, cilt.1, ss.235-245, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Determination Of The Factors Affecting The Adoption Rate Of Precision Farming By Swot Approach

SAY S. M. , ERDEM T. , ŞEHRİ M.

1ST. INTERNATIONAL CONFERENCE OF RESEARCH ON AGRICULTURAL AND FOOD TECHNOLOGIES, Adana, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, cilt.1, ss.11

2019

2019

ECONOMICAL EVALUATION TECHNIQUES FOR PRECISION SPRAYING

SAY S. M. , ERDEM T. , ŞEHRİ M.

1ST. INTERNATIONAL CONFERENCE OF RESEARCH ON AGRICULTURAL AND FOOD TECHNOLOGIES, Adana, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, cilt.1, ss.49

2019

2019

DESIGN FUNDAMENTALS OF AN EXPERİMENTAL PLATFORM FOR PEANUT YIELD MONITORING SYSTEM

SAY S. M. , ERDEM T. , ŞEHRİ M.

1ST. INTERNATIONAL CONFERENCE OF RESEARCH ON AGRICULTURAL AND FOOD TECHNOLOGIES, Adana, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, cilt.1, ss.169-174

2019

2019

Tarım Makinalarında Bakım Süreci Kalite Parametrelerinin Değerlendirilmesi (Evaluation Of Maintenance Quality Parameters In Agricultural Machinery)

SAY S. M. , ŞEHRİ M.

ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 19 - 22 Eylül 2019, cilt.1, no.1, ss.134

2019

2019

Turunçgil Üretiminde Tarımsal Mekanizasyon Maliyetlerinin Payı Ve Önemi: Tarsus Yöresi Portakal Üretimi Örneği

ŞEHRİ M. , SAY S. M.

1. ULUSLARARASI GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 19 - 22 Eylül 2019, cilt.1, ss.132-133

2019

2019

Karmaşık Yapılı Tarım Makinalarının Bakım Faaliyetlerinde İnsan Hatasının Makina Güvenilirliği Üzerindeki Etkisi: Biçerdöver Örneği

SAY S. M. , ŞEHRİ M.

ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 19 - 22 Eylül 2019, cilt.1, no.1, ss.130

2018

2018

Türkiye’de tarımsal amaçlı kullanılan mobil pompaların karakteristik eğrilerinin saptanması

İTMEÇ M. , BAYAT A. , ŞEHRİ M. , SAY S. M.

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), 22 - 23 Kasım 2018

2018

2018

Farklı 5 marka polietilen yağmurlama sulama borusunun dayanım test sonuçlarının değerlendirilmesi

ŞEHRİ M. , SAY S. M. , BAYAT A. , İTMEÇ M. , KORKMAZ c.

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), 22 - 23 Kasım 2018

2018

2018

Ortaöğretim Eğitim Kurumundaki Çalışanların Ortam Gürültüsü Maruziyetinin Belirlenmesi

BOĞA C., ÖZDİL N. F. (. , SAY S. M. , ŞEHRİ M.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, ss.444

2018

2018

Çukurova Bölgesinde Yangın İstatistiklerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler

SAY S. M. , ERDOĞAN Y. , ŞEHRİ M. , KILIÇ E. E. , İSLAMOĞLU A.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, ss.395

2018

2018

Düşük Maliyetli Gps Uydu Alıcılarının Hassas Tarım Uygulamalarında Kullanılma Olanaklarının Araştırılma Esasları

ŞEHRİ M. , SAY S. M. , Keskin M., ERDOĞAN Y.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, ss.1047

2018

2018

Biçerdöverlerle Hasatta Buğday Dane Kayıp Sınır Değerinin Belirlenmesi İçin Bir Metod Önerisi

SAY S. M. , VURARAK Y., ŞEHRİ M. , İNCE A.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, ss.1037

2017

2017

Tarım Makinaları ve Traktörlerde Arızalanma Verilerinin İşletmecilik Kararlarında Kullanılma Esasları

SAY S. M. , ŞEHRİ M. , ERDOĞAN Y. , ULUOCAK İ.

3rd ASM International Congress Of Agriculture And Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, cilt.2, ss.73

2017

2017

Tarım Makinalarında Bakım-Onarım Verileri Değerlendirme Esasları

SAY S. M. , ŞEHRİ M. , CİVELEK Ç.

3rd ASM International Congress Of Agriculture And Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, cilt.2, ss.71

2017

2017

Tarım Makinalarında Bakım-Onarım Verileri Değerlendirme Esasları

SAY S. M. , ŞEHRİ M. , CİVELEK Ç.

3rd ASM International Congress Of Agriculture And Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, cilt.2, ss.71

2017

2017

Tarım Makinalarında Bakım-Onarım Verileri Değerlendirme Esasları

SAY S. M. , ŞEHRİ M. , CİVELEK Ç.

3rd ASM International Congress Of Agriculture And Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, cilt.2, ss.71

2017

2017

Tarım Makinaları ve Traktörlerde Arızalanma Verilerinin İşletmecilik Kararlarında Kullanılma Esasları

SAY S. M. , ŞEHRİ M. , ERDOĞAN Y. , ULUOCAK İ.

3rd ASM International Congress Of Agriculture And Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, cilt.2, ss.73

2017

2017

Tarım Makinaları ve Traktörlerde Arızalanma Verilerinin İşletmecilik Kararlarında Kullanılma Esasları

SAY S. M. , ŞEHRİ M. , ERDOĞAN Y. , ULUOCAK İ.

3rd ASM International Congress Of Agriculture And Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, cilt.2, ss.73

2017

2017

Turunçgillerde Hasat Öncesi ve Sonrası Verim Tahmini Yöntemleri

Keskin M., Şekerli Y. E. , SAY S. M. , ŞEHRİ M.

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, cilt.1, ss.1990-1997

2017

2017

Traktör Çeki Kuvveti Ölçümü İçin Tasarlanan Üç nokta Askı Sistemi Bağlantı Çatısının Stres analizi

ŞEHRİ M. , İTMEÇ M. , SAY S. M. , BAYAT A.

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, cilt.1, ss.1570-1573

2017

2017

ADOPTION OF PRECISION AGRICULTURE TECHNOLOGIESIN DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES

SAY S. M. , KESKİN M., ŞEHRİ M. , ŞEKERLİ Y. E.

International Science and Technology Conference, Berlin, Almanya, 17 - 19 Temmuz 2017, ss.41-49

2017

2017

Yield Estimation Methods Before and After Harvest in Citrus Groves

KESKİN M., ŞEKERLİ Y. E. , SAY S. M. , ŞEHRİ M.

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2017, ss.1990-1997

2017

2017

Comparison of the Performances of Some Frost Protection Wind Machines in Orchard Conditions

CİVELEK Ç. , BAYAT A. , ŞEHRİ M.

THE 13TH INTERNATIONAL CONGRESS ON MECHANIZATION AND ENERGY IN AGRICULTURE INTERNATIONAL WORKSHOP ON PRECISION, 13 - 15 Eylül 2017

2017

2017

Adoption of Precision Agriculture in Developed and Developing Countries

SAY S. M. , Keskin M., ŞEHRİ M. , Şekerli Y. E.

ISTEC2017-International science and Technology Conference, Berlin, Almanya, 17 - 19 Temmuz 2017, cilt.1, ss.41-47

2017

2017

Combine Speed Strategies in Wheat Harvesting in Turkiye Conditions

SAY S. M. , İNCE A. , ŞEHRİ M.

XXXVII CIOSTA CIGR Section V Conference, 13 - 15 Haziran 2017

2017

2017

Combine Speed Strategies in Wheat Harvesting in Turkey Conditions

SAY S. M. , İNCE A. , ŞEHRİ M.

XXXVII CIOSTA&CIGR Section V Conference, Palermo, İtalya, 13 - 15 Haziran 2017, cilt.1, ss.43

2017

2017

Developing The concept of a Functional Repair-Maintenance Record software for Calculations on Agricultural Machinery Management Decisions

SAY S. M. , ŞEHRİ M.

XXXVII CIOSTA&CIGR Section V Conference, Palermo, İtalya, 13 - 15 Haziran 2017, cilt.1, ss.43

2015

2015

Tarım Makinaları ve Traktörlerle Çalışmada iş Güvenliği Esasları ve Öneriler

SAY S. M. , ŞEHRİ M. , CİVELEK Ç.

VIII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Adana, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2015, ss.609

2014

2014

Energy Use And Cost Analysis in Cotton Production in Adana Region

ŞEHRİ M. , SAY S. M.

12th International Congress On Mechanization and Energy In Agriculture, Nevşehir, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2014, cilt.1, ss.369-381

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Genel Teknik Resim Bilgisi,AutoCAD Tanıtımı ve Genel ayarlar, Nesne Özellikleri Seçim ve Düzenleme

ŞEHRİ M.

Bilgisayar Destekli Tasarımın Temelleri& Uygulamalar, Say Sait M. , Şehri M., Editör, Karahan Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.18-36, 2017

2017

2017

Nesne Özellikleri,Seçim ve Düzenleme

SAY S. M. , ŞEHRİ M. , İNCE A. , ULUOCAK İ. , ÇEVİK M. Y.

Bilgisayar destekli tasarımın temelleri ve uygulamalar, , Editör, karahan kitabevi, 2017

2017

2017

Genel Teknik Resim Bilgisi

ŞEHRİ M.

Bilgisayar Destekli Tasarımın Temelleri ve Uygulamalar, Sait M. SAY,Mustafa ŞEHRİ, Editör, Karahan Kitabevi, Adana, ss.24-79, 2017

2017

2017

İzometrik Çizim Esasları ve Uygulamalar

ŞEHRİ M.

Bilgisayar Destekli Tasarımın Temelleri ve Uygulamalar, Sait M. SAY,Mustafa ŞEHRİ, Editör, Karahan Kitabevi, Adana, ss.189-193, 2017


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

1. ULUSLARARASI GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK KONGRESİ 19-22 Eylül 2019 GAZİANTEP

Katılımcı

Gaziantep-Türkiye

2017

2017

13. International Congress On Mechanization and Energy in Agriculture & Intenational Workshop on Precision Agriculture

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2014

2014

12. International Congress On Mechanization And Energy In Agriculture

Katılımcı

Nevşehir-Kapadokya-Türkiye