Türkiye’de tarımsal amaçlı kullanılan mobil pompaların karakteristik eğrilerinin saptanması


İTMEÇ M. , BAYAT A. , ŞEHRİ M. , SAY S. M.

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), 22 - 23 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text