Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2000 - 2004 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi, Türkiye

 • 1993 - 1998 Tıpta Uzmanlık

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Türkiye

 • 1987 - 1993 Doktora

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2004 Tıpta Uzmanlık

  Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemi olgularında ilk tanı ve relaps anındaki blastlarda monoklonal antikor sonuçlarının değerlendirilmesi

  Çukurova Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bd

 • 1998 Tıpta Uzmanlık

  Çukurova Bölgesindeki Okul Çağı Çocuklarında Allerjik Hastalıkların Prevalansı ve Etkileyen Faktörler

  Çukurova Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad, Çocuk Alerji İmmünoloji Bd

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce