Arş.Gör.

MELDA MERAL


Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Eğitim Bilgileri

2010 - 2015

2010 - 2015

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Molecular epidemiological characteristics of Brucella spp. isolated from human and animal brucellosis

GOKMEN T. G. , NAĞIYEV T. , aslan S., MERAL M. , ETİZ P. , YAMAN A. , et al.

INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, cilt.53, ss.399-403, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2009

2009

Power quality improvement with an extended custom power park

MERAL M. , TEKE A. , BAYINDIR K. Ç. , TÜMAY M.

ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, cilt.79, ss.1553-1560, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Anti-ulcer Activity of Some Selected Medicinal Plants: A review

ALBARRI O., KHALED W., VAR I. , BOUSHIHASSAL A., MERAL M. , ONLEN C., et al.

International Journal of Biotechnology and Food Science Research Article, ss.18-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Prevalence of Escherichia coli isolated from meat, chicken and vegetable samples in Turkey

albarri o., Var I. , MERAL M. , Bedir B., Heshmati B., KÖKSAL F.

Journal of Biotechnology Science Research, no.3, ss.214-222, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The potential effects of Pomegranate on Bacteria and Viruses: A review

ALBARRI O., VAR I. , BOUSGIGASSA A., MERAL M. , ONLEN C., MOHAMED M., et al.

Journal of biotechnology science research, no.6, ss.175-180, 2017 (Hakemsiz Dergi)

2017

2017

The potential effects of Pomegranate on Bacteria and Viruses: A review

ALBARRI O., VAR I. , BOUSGIGASSA A., MERAL M. , ONLEN C., MOHAMED M., et al.

Journal of biotechnology science research, no.6, ss.175-180, 2017 (Hakemsiz Dergi)

2017

2017

The potential effects of Pomegranate on Bacteria and Viruses: A review

ALBARRI O., VAR I. , BOUSGIGASSA A., MERAL M. , ONLEN C., MOHAMED M., et al.

Journal of biotechnology science research, no.6, ss.175-180, 2017 (Hakemsiz Dergi)

2016

2016

Prevalence of cagA and babA2 positive Helicobacter pylori strains in dyspeptic patients in Iran

Esmaeillu M., Bahadori A., Agin M. , MERAL M.

Journal of Immunology and Clinical Microbiology, cilt.1, no.1, ss.10-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

The potential effects of Pomegranate on Bacteria and Viruses: A review

albarri o., Var I. , Boushihassal A., MERAL M. , önlen C., Hassan Mohammed M., et al.

Journal of Biotechnology Science Research (JBSR), no.6, ss.175-180, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Adana Yöresinde, Broyler İşletmelerinde Campylobacter coli ve Campylobacter jejuni?nin İnsidansı, Antibiyotik Dirençlerinin Belirlenmesi

MERAL M. , turut n., aslan s., GÜVEN GÖKMEN T. , Yoldaş A., Cıbık E., et al.

Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi, cilt.4, no.1, ss.1-8, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Clinical Characteristics of Turkish Women with Candida krusei Vaginitis and Antifungal Susceptibility of the C. krusei Isolates

GÜZEL A. B. , aydın m., MERAL M. , Kalkancı A., İLKİT M. M.

Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology, cilt.1, ss.1-7, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Clinical characteristics of Turkish women with Candida krusei vaginitis and antifungal susceptibility of the C. krusei isolates.

Güzel A. B. , AYDıN M., Meral M. , KALKANCı A., Ilkit M. M.

Infectious diseases in obstetrics and gynecology, cilt.2013, ss.698736, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

2010

2010

Dünyada ve Ülkemizde Rotavirus Epidemiyolojisi

MERAL M. , BOZDAYI G.

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.40, no.1, ss.1-10, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Effect of enrofloxacin treatment on the prevalence of fluoroquinolone resistant Campylobacter in cattle

Goulard D., Schroeder A., Beyi A., MERAL M. , WU Z., SINGH K., et al.

99th Conference of Research Workers in Animal Diseases, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 08 Aralık 2018, ss.132

2017

2017

HPV Pozitif ve HPV Negatif Kadınlarda Chlamydia trachomatis ve Ureaplasma urealyticum Enfeksiyonlarının Araştırılması

çimentepe m., Başarı F., Özen S., MERAL M. , ÖZTÜRK G. , VARDAR M. A. , et al.

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)., Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.2321-2326

2016

2016

CDT ve CNF toksin genlerine sahip EXPEC suşlarının karbapenem grubu antibiyotiklere duyarlılığı

Bedir B., önlen C., MERAL M. , Kizilyildirim S., KÖKSAL F.

XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2016, no.2009, ss.237-238

2016

2016

THE PREVALENCE OF HELCOBACTER PYLORI GENOTYPES ACCORDNG TO CAGA, CAGM AND CAGE GENES IN IRANIAN PATIENTS WITH GASTRIC ADENOCARCINOMA

Bahadori A., Esmaeillou M., Somi M. H. , Kızılyıldırım S., Bedir B., MERAL M. , et al.

The 17th International and Iranian Congress of Microbiology, Tehran, İran, 23 Ağustos - 25 Eylül 2016, ss.427

2015

2015

Detection of antigens leading protective immunity against Campylobacter jejuni and investigation of potentional application area

GÜVEN GÖKMEN T. , MERAL M. , Marzi M., KALAYCI Y. , KÖKSAL F.

3rd International Congress on Bacteriology and Infectious Diseases, Valencia, İspanya, 4 - 06 Ağustos 2015, ss.146

2015

2015

Türkiye?de ilk NMD-1 Üreten Acinetobacter Baumannii İzolasyonu

Haydari F., GÜVEN GÖKMEN T. , MERAL M. , bahadori a., marzi m., önlen C., et al.

30.ANKEM Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 6 - 10 Mayıs 2015, cilt.1, ss.68

2014

2014

Kısa Dönemli Acinetobacter baumannii Salgını

akcimen b., GÜVEN GÖKMEN T. , MERAL M. , önlen C., kandemir t., KALAYCI Y. , et al.

8.Ulusal Molekuler ve Tanisal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, cilt.1, ss.118

2014

2014

Klinik Örneklerden İzole Edilen Karbapeneme Dirençli Gram-Negatif Basillerde Karbapenem Direncinin Moleküler Analizi

Guran M., Haydari F., GÜVEN GÖKMEN T. , MERAL M. , KALAYCI Y. , Kizilyildirim S., et al.

8.Ulusal Molekuler ve Tanisal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, cilt.1, ss.118

2013

2013

Incidence and Molecular Epidemiologic Characteristic of C.jejuni in Broiler farms

aslan s., MERAL M. , GÜVEN GÖKMEN T. , Benk I. G. , Kizilyildirim S., turut n., et al.

17th İnternational Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms, Aberdeen, İskoçya, 15 - 19 Eylül 2013, ss.293

2013

2013

Western Blot Assay with the 36.1kDa Cell Wall Protein of C.jejuni

MERAL M. , KÖKSAL F. , Benk I. G. , turut n., Kizilyildirim S., aslan s., et al.

17th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms, Aberdeen, İskoçya, 15 Eylül - 19 Ekim 2013, ss.173

2011

2011

Baş ve boyun kanserlerinde human papillomavirusun rolü

MERAL M. , ALP G., BOZDAYI G., OZKAN S., Kemaloğlu Y., Erdem Ö., et al.

4. Ulusal Viroloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 Haziran 2011, ss.171

2011

2011

Özofagus lezyonlarında Real Time PCR yöntemi ile HPV DNA tayini

MERAL M. , BOZDAYI G., Dinç B., Aydoğ G., Kuran S.

4. Ulusal Viroloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 Haziran 2011, ss.143

2011

2011

Kolorektal kaner dokularında HPV'nin Realtime PCR ile saptanması

MERAL M. , Dinç B., BOZDAYI G., Aydoğ G., akoğlu m., Pınar A.

4. Ulusal Viroloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 Haziran 2011, ss.169

2011

2011

Ankara'da 0-5 yaş arası çocuklarda rotavirus ve adenovirus görülme sıklığı

MERAL M. , Çağlar K., Fuad A., Kalkancı A., BOZDAYI G., AHMED K., et al.

4. Ulusal Viroloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 Haziran 2011, ss.255

2010

2010

ROTAVİRUSUN 0-5 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA PCR YÖNTEMİ İLE SEROTİPLENDİRİLMESİ VE PAGE İLE ELEKTROFEROTİPLENDİRİLMESİ

MERAL M. , ALP G., BOZDAYI G., AHMED K., OZKAN S.

6. ULUSAL TANISAL VE MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 15 - 19 Haziran 2010, ss.193

2009

2009

Electropherotyping of rotavirus detected by polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) in children aged <5 years, Turkey

MERAL M. , BOZDAYI G., AHMED K.

12th Annual ESCV Meeting, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2009, cilt.46, no.1, ss.39

2008

2008

Overview of an Extended Custom Power Park

MERAL M. , TEKE A. , TÜMAY M.

2nd International Power and Energy Conference (PECon 2008), Johor-Bahru, Malezya, 1 - 03 Aralık 2008, ss.1364-1368 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Virus aşıları

BOZDAYI G., MERAL M.

Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmunoloji, Şener B, Eser B, Editör, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, ss.280-284, 2017

2015

2015

Rotavirus Enfeksiyonlarında Patogenez

bozdayı g., MERAL M.

Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık, Prof.dr.selim badur, prof.dr.hakan abacıoğlu, prof.dr.betigül öngen, Editör, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.1123-1132, 2015


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 46

h-indeksi (WOS): 4